EĞİTİM ÖĞRETİM

Özel Şahinkaya Eğitim Kurumları’nda Türk Milli Eğitimi gerekleri doğrultusunda bilgi teknolojilerini kullanan, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, eleştirel düşünme yetenekleri gelişmiş öğrenciler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Özel Şahinkaya Eğitim Kurumları’nda Türk Milli Eğitimi gerekleri doğrultusunda bilgi teknolojilerini kullanan, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, eleştirel düşünme yetenekleri gelişmiş öğrenciler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Okulumuz; bilgiye ulaşmanın, öğrenmeyi öğrenmenin yollarını gösterip düşünme becerilerini kazandırma, araştırma ve çevre ile iletişim kurma gibi hayat boyu gerekli olguları kazandırırken; öğrencilere aynı zamanda ürettikleri projelerle kendilerini ifade etme ve teknolojiden yararlanma olanağı sağlar. Etkin öğrenme modeli uygulanan okulumuzda her öğrencinin konuyu kendine özgü doğru metot ve yaklaşımla öğrenebileceği ve kendi seviyesinin en üst düzeyine çıkabileceği felsefesi geçerlidir.

40 dakikalık dersler halinde haftada 12 saat olarak yabancı ve Türk öğretmenler tarafından verilen İngilizce derslerinde öğrenciler yaşayarak ve eğlenerek öğrenirler. Satranç, müzik, resim, dans, yüzme, bilgisayar, drama, STEM, rehberlik, coding ve beden eğitimi dersleri çocukların her yönde gelişmelerine ve yeteneklerini ortaya çıkarmaya olanak tanır. Çoklu zeka kuramına dayanan çalışmalarla her çocuğun bireysel özellikleri öne çıkarılır.

Özel Şahinkaya Eğitim Kurumları’nın eğitim hedeflerini gerçekleştirmek için İlkokul 1. Ve 2. Sınıflarda aynı sınıf öğretmeniyle devam edilirken, 3. Ve  4. Sınıflarda ise  branşlaşmış uzman öğretmenler eğitim vermektedir. Her eğitim yılı sonunda bu sınıfları okutan öğretmeler detaylı bir “gelişme raporu” ile öğrencilerini bir üst sınıf öğretmenine devrederler. Okuttuğu yaş gurubunda uzmanlaşmış öğretmenler; yeni gelişmeleri sürekli takip ederek, bu yaş grubu ile ilgili seminerlere katılarak kendilerini geliştirirler. Tüm sınıflarda  satranç, drama, bilgisayar, laboratuar, rehberlik ve dans dersleri haftalık ders programı içinde işlenir. Sosyal ve bedensel gelişimleri için ayrıca yüzme dersleri 1. ve 2. sınıflarda her hafta, 3. ve 4. sınıflarda ise haftalık periyotlarda yapılır.

1.sınıflarımızda ses temelli cümle yöntemi esas alınır. Sesten heceler, hecelerden kelimeler ve kelimelerden cümlelere ulaşılarak ilk aydan itibaren şiirler ve metinler yazılır. Yazılan her metin sınıf içerisinde sergilenerek öğrencilerimizin okuması sağlanır.

Tüm sınıflarda Hayat bilgisi dersi öğrenci merkezli işlenmektedir. Temalarla beraber işlenen konularla öğrencilerde katılım gibi beceriler geliştirilir. Bu beceriler geliştirilirken, özsaygı, özgüven, sevgi, saygı, doğruluk gibi nitelikler de edindirilmeye çalışılır. Öğrencilere araştırma ve proje ödevleri verilerek, bilgi teknolojilerini kullanma, araştırma yapma, sorumluluk alma, işbirliği yapma gibi beceriler edindirilir. Türkçe dersleri öyküler, dramalar yoluyla işlenerek ilgi çekici hale getirilmeye çalışılır. Hikaye anlatma şenlikleriyle kitap okuma desteklenir. Matematik dersinde aktif öğrenme ile kendine güvenen, öğrenmeye hazır, düşünme becerileri gelişmiş öğrenciler amaçlanır. Ders işlenirken soru-cevap, tartışma, beyin fırtınası, problem çözme, proje tabanlı öğrenme yöntem ve teknikleri kullanılır. Öğrencilerimize sınıfta yapılan çalışmaları pekiştirme ve üzerine aldığı bir sorumluluğu yerine getirme disiplini aşılamak anlamında günlük ödevler verilir. Evde ailesinin yardımı olmadan cevaplayamadığı soruları okulda öğretmeni ile cevaplaması önerilir.

3. ve 4. sınıfta yeni ilkokul müfredatında yapılan düzenleme ile Fen Bilimleri derslerini, hayatın içinde öğrenmeleri için laboratuvar ortamında branş öğretmeni eşliğinde çalışmalar yapılır. Öğrencilerimizin seviyelerine uygun olarak 1. ve 2. sınıflarımız da haftalık periyotlarda branş ve sınıf öğretmenleri eşliğinde laboratuvarda basit deneyler yaparak Fen Bilimlerine giriş yaparlar.

İlkokulda 1.sınıftan itibaren yabancı ve Türk öğretmenler eşliğinde İngilizcenin doğal konuşma ortamında öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Bu sebepten dolayı tüm İngilizce öğretmenleriyle öğrencimiz sadece İngilizce konuşur. Tüm sınıflarda İngilizce dersleri için seçilen kitaplar çoklu zeka kuramına uygundur ve böylece her öğrencinin kapasitesinin en üst seviyesine çıkması amaçlanır.

4.sınıf ilkokulun son sınıfı sayıldığından, hedeflenen yabancı dil seviyesinin duygu ve düşüncelerini yabancı dil olarak aktarabilmeleri için çalışılır.

Okulumuzda Avrupa Dil Birliği’nin (CEF) yapmış olduğu çalışmalarla standardize edilmiş olan dil eğitimi öğrencilerimize ileriki yaşamlarında çok kolaylıklar sağlayacaktır.

İlkokul ve ortaokul birimlerinde okulumuz öğrencilerinin her dersten, bir sonraki konuya geçmeden varsa eksik bilgileri ek çalışma ve dersler uygulanarak, eğitimlerinin tamamlanması sağlanır.