EĞİTİM ÖĞRETİM

Anaokulumuzda 5,6 yaş çocuklarına okul öncesi eğitim verilmektedir. Okul öncesi eğitim programımızın amacı, çocuklarımızın bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişimlerini desteklemek, temel becerileri kazandırmak, kendini ifade etmesine, olumlu benlik geliştirmesine, öz denetim kazanmasına olanak tanımak ve en önemlisi de ‘Mutlu Bireyler’ yetiştirmektir.

Anaokulu müfredatımız uluslararası programların sentezinden oluşmaktadır. Reggio Emilia proje tabanlı öğrenme programı, High/Scope yaparak yaşayarak öğrenme programı, GEMS fen öğretimi gibi programlarla zenginleştirilmiş çalışmalar yapılmaktadır.

Proje çalışmaları ile öğrenme ve araştırmaya ilgi duyacakları, neden sonuç ilişkileri kurabilecekleri eğitim ortamları oluşturulmaktadır.

Çocuklarımız 18 kişilik sınıflarda, iki sınıf öğretmeni ve branş öğretmenleriyle zenginleşen bir öğrenme ortamında farklı kişilerle iletişim kurmayı öğrenmekte ve hayata hazırlanmaktadırlar.

EĞİTİM PROGRAMI

DRAMA TEMELLİ OYUN ZAMANI: Çocuklarımızın aktif olarak katılabilecekleri öğrenme, oyun ortamı sağlayarak ilgi, yaşantı ve beceri kazandırmak; estetik zevkleriyle çevreye duyarlılığı, insanlar arası ilişkilerde problem çözümüne yönelik davranışları kazanmalarına yönelik planlı oyunlar oynanmaktadır. Planlama sürecinin çocuk tarafından yapıldığı, çocuğun merkezde olduğu, öğretmenin rehber olduğu ve gözlem kayıtlarının tutulduğu drama temelli oyun zamanı planlı olarak sürdürülmektedir.

ÇOCUK EDEBİYATI: Çocukların yaşadıkları deneyimler ve çevreyle ilgili farkındalık kazanmaları, neden sonuç ilişkileri kurarak sorgulama yapabilmeleri, kendini ifade etme becerilerini geliştirmeleri, ‘Türkçeyi doğru kullanabilmeleri, güzel konuşma becerisini kazandırmayı, sözcük bilgisini arttırma gibi birçok alanda gelişimlerini desteklemeyi hedefliyoruz. “Akıl Haritası Oluşturma, Göster-Anlat, Hikaye Tamamlama, Parmak Oyunları ve Tekerleme Öğrenme” gibi bir çok etkinlik yapılır.

İLKOKULA HAZIRLANIYORUM: 6 yaş gurubu çocuklarımızın ilkokula hazırlık süreçlerinde temel yazma ve okuma becerilerini destekleyici çalışmalar yapılmaktadır. 6 yaş gurubundaki çocuklarımız okumayı öğrenerek ve temel yazma becerilerini kazanarak ilkokula başlamaktadırlar. Hazırlık çalışmaları deneyimli ilkokul sınıf öğretmeni tarafından hazırlanan program çerçevesinde eğlenceli oyunlar ve etkinliklerle düzenli olarak sürdürülmektedir.

EĞLENCELİ MATEMATİK: Çocuklarımızın matematik dizileri ve kavramları hakkında, matematikte kullanılan sembol ve işaretlerden önce, çevrede var olan malzemeleri kullanarak derinine bir kavrayış geliştirmelerini hedefliyoruz. Serbest keşfetme, örüntü oluşturma, gruplama, sınıflandırma, sayma, karşılaştırma, grafik oluşturma, sayıları algılama, sayma zamanı gibi eğlenceli oyunlar ve etkinliklerle matematiği yaşayarak öğrenmeleri için ortam hazırlıyoruz.

DENEY VE FEN ETKİNLİKLERİ(GEMS): Yaşayarak, deneyerek, keşfederek ve gözlem yaparak öğrenmeleri deney ve fen etkinlerimizin temelini oluşturmaktadır. Anaokulumuzda çocuklarımızı okula başlar başlamaz deneylerle tanıştırıyoruz. Fen (GEMS) derslerini sevdirerek bilimsel terimleri günlük hayatlarında kullanmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Tüm yaş gruplarımızda her hafta deney zamanı fen bilgisi öğretmenimizin planlaması ile sürdürülmektedir.

YARATICI SANAT: Amacımız çocuklarımızın yaratıcılığını, hayal güçlerini kullanarak kendilerini sanat yoluyla ifade edebilmeleri ve özgün çalışmalar yapmaları için desteklemektir. Bilişsel anlamda problem çözme, farklı bakış açıları geliştirme, neden sonuç ilişkisi kurma, yönergeleri anlama ve takip etme, sosyo-duygusal anlamda empati işbirliği, paylaşma, grupla birlikte hareket etme vb. becerileri de yaratıcı sanat çalışmaları yoluyla geliştirme imkanı bulurlar.

GEZİLER: Okul öncesi eğitimde kalıcı öğrenme için çocukların deneyimleyerek, gözlemleyerek ve inceleyerek öğrenmesi çok önemlidir. Bu düşünceden yola çıkarak okul dışı alan gezileri temalar göz önünde bulundurularak planlanmaktadır.

PORTFOLYO TOPLANTILARI: Port folyo, çocuğun bir bütün olarak gelişim ve öğrenme süreci ile öğrenme ürünlerini gösteren, aynı zamanda bir bütün olarak da değerlendirilmesini sağlayan sistemli ve amaçlı olarak oluşturulmuş gelişim dosyalarıdır. I. yarıyıl ve II. Yarıyıl sonunda olmak üzere yılda iki kez port folyo toplantıları yapılmaktadır. Port folyo toplantılarına anne baba, öğretmen ve öğrencimiz katılmakta ve toplantıyı öğrencimiz yönetmektedir. Öğretmenlerimiz sürece rehberlik etmektedirler.

PROJE ÇALIŞMALARI: Proje çalışmaları çocuklarla ile birlikte belirlenmekte ve aşamalı araştırma sürecinden oluşmaktadır. Öğrencilerimiz belirlenen konu hakkında evde anne babası eşliğinde ön araştırma yapıyor ve edindiği dokümanları okula getirerek arkadaşları ile paylaşıyor. Öğretmeni ile birlikte proje konusu ile ilgili derinlemesine araştırma yapılıyor ve deneyler, fen etkinlikleri, matematik çalışmaları, Türkçe dil etkinlikleri, yaratıcı sanat, müzik ve drama yoluyla farklı eğlenceli etkinliklerle araştırılan konu pekiştiriliyor. Proje sergisi ve proje sunumları ile çalışmalar velilerle paylaşılmaktadır.

BALE: 5-6 yaş çocuklarımızın ritim ve müzik eşliğinde bedenini kullanarak duygularını ifade edebilmesi, estetik duygusunun gelişmesi, el-ayak koordinasyonunun geliştirilmesi, kendine güven duygusu, sorumluluk ve ekip bilincinin gelişmesi, kendini topluluk önünde ifade etme becerisi kazanmasına yardımcı olmak amacı ile periyodik dersler halinde alanında uzman öğretmenlerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

MÜZİK: 5-6 yaş çocuklarımızın  müziği sevmesi, müziğe yaşamlarında yer vermesi yeteneklerinin tespiti ve geliştirilmesi hedeflenmektedir.  Derslerimizde orff çalgılarıyla ritim çalışmaları yaparken bir yandan da batı müziği enstrümanlarını ve ünlü müzisyenleri tanırlar.

SATRANÇ: 5-6 yaş grubu öğrencilerimiz alanında uzman satranç eğitmeni tarafından yürütülen derslere her hafta düzenli olarak katılırlar. Amacımız, çocuklarımıza satrancı sevdirerek temel bilgileri öğrenmelerine, temel bilgilerle beraber belli düzeyde oyun tekniğine sahip olmalarına ve oyun tekniklerini geliştirmelerine olanak tanımaktır.

YÜZME: 5-6 yaş grubundaki çocuklarımızla suya alışma, suyu sevme, çeşitli malzemelerle su oyunları oynama, suya hâkim olma hedeflenir. İlgi ve yeteneği olan öğrencilerle de okul takımı için alt yapı oluşturma çalışmalarına başlanır.