BİLİM

ACADEMY 1418’DE BİLİM

Çok iyi biliyoruz ki merak eden genç öğrenir.

Anaokulunda soru sormayla başlayan serüvenimiz lisede bilim dünyasının dikkatini çeken çalışmalara dönüşüyor.

Academy 1418 ‘de keşfetmek için her olanağa sahibiz. Öğrencilerimizi her an okulumuzun içerisinde bilimin gizemli dünyasında yolculuk yaparken ya da matematiği sanatla ilişkilendirirken görebilirsiniz.

Gelecekte bilimin sınırlarını zorlayan, yaratıcı bireyler olma yolunda ilerliyoruz.

Bir bilim okulu olarak akademik başarıyı geleneğe dönüştürmenin yanı sıra ülkemizin sayılı “iyi” okulları arasında yer almanın gururunu yaşıyoruz. Öğrencilerimizin doğuştan sahip olduğu öğrenme yetenekleri ile sonradan kazanıp edindikleri becerileri bulup değerlendirme, bunları bireylerin seçim ve eğilimleri ile toplumun bugünkü ve gelecekteki insan gücü ihtiyaçları doğrultusunda geliştirip, soran, sorgulayan bireyler yetiştirme temel amaçlarımızdandır.

Hedefimiz; bilimi içselleştirmiş, lider vasıflı ve yöneten insanlar yetiştirmektir.

Hayata atılacak gençlerimize o günlerde ihtiyaçları olacak donanımı şimdiden kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda öğrencilerimizin yaratıcılığını ve hareket özgürlüğünü belli bir disiplin anlayışıyla yaşatan bir atmosfer oluşturduk. Bu kapsamda Akademisyenlerden ve Teknoloji uygulayan Sanayi Merkezlerinde görev yapan kişilerle Bilim Danışma Kurulu oluşturduk ve okulumuzda bilime yön verecek bir ve onu ileride nasıl kullanacaklarını bilen nesiller yetiştirmek arzusundayız. Bu kapsamda neler mi yapıyoruz?

PROJE ÇALIŞMALARI;

Araştırma, yaratıcılık, problem çözme gibi zihinsel becerileri okul öncesinden itibaren kullanan öğrencilerimiz, Bilim Kurulumuzun desteğiyle yıl boyunca proje çalışmaları yapıyoruz. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize proje hazırlama ve proje döngü eğitimi veriyoruz.

Özgün ve eleştirel düşünmenin temelini genç yaşlarda alan öğrencilerimiz, proje tabanlı öğrenme yöntemiyle çözüm odaklı yetişiyor, öğrenme sürecine aktif olarak katılıyor ve tüm bunların sonucunda hem bireysel çalışmalar hem de takım çalışmaları yapabiliyoruz.

FUTURE LAB.DA 3D MODELLEME VE BASKI

Öğrencilerimiz Endüstri 4.0'ın elemanlarından eklemeli üretimin sınırlarını zorlayacak ders aktivitelerinde kafalarında canlandırdıkları ürünleri son modelleme ve üretimle objelere dönüştürme fırsatı yakalıyorlar. Örneğin Biyoloji dersinde gördükleri hücreyi kendi özgün modelleri ile okuldaki 3 boyutlu yazıcılarda çıktı alarak multidisipliner öğrenme ortamları oluşturuyoruz.

Bütün öğrencilerimizle download ederek değil upload ederek 3D modeller geliştiriyoruz. Projelerimize bu alanda da devam ediyoruz. Örneğin öğrencilerimiz sosyal sorumluluk projeleri kapsamında öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilere özgün eğitim modelleri üretiyor. Okulumuzda kullanacağımız bir çok ders araçlarının modellerini kendimiz üretiyoruz.

Ülkemizin üretimle çok daha iyi noktalara geleceğini bildiğimiz için bizde öğrencilerimizle beraber yerli ürünleri kullanarak üretiyoruz. Öğrencilerimizle kendi 3D yazıcılarımızı üretmeye başladık. Ayrıca derslerimizde girişimcilik örnekleri ile bir araya getiriyoruz.

STEM+A

STEM+A (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik+ Sanat) Eğitimi;  teorik bilginin uygulamaya,  ürüne ve yenilikçi buluşlara dönüştürülmesini amaçlayan, öğrencilerin fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik derslerinde öğrendikleri bilgileri bir bütünün parçaları olarak görmelerini sağlayan dünyada birçok ülkenin öğretim programlarına dâhil ettiği bir eğitim yaklaşımı olma özelliğini taşıyor.

Academy 1418 ‘de STEM+A eğitimiyle öğrencilerimize, üretim, buluş yapma bilgi ve becerilerini kazandırmayı hedefliyoruz. STEM+A eğitimi almış bireylerin, iş dünyasına girdiklerinde de bu becerileri sayesinde iş hayatının istediği niteliklere kolayca uyum sağlayabilmesi ve ülkenin ekonomik kalkınmasına katkı vermesi bekleniyor.

STEM+A Eğitimi dünyada okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar tüm eğitim sürecini kapsayan disiplinler arası bir yaklaşım olarak kabul ediliyor. Biz okulumuzda birçok dersimizi birbiri ile ilişkilendirerek müfredat entegrasyonu ile işliyoruz. Örneğin enerji konusunu Fischertecnics kitleri ile mühendislik uygulamaları yaptırarak öğretiyoruz.

ROBOTİK KODLAMA

Robotik, makine ve kontrol sistemlerini, bilgisayar, elektronik ve uzay bilimlerinin tümünü kapsayan bir ortak çalışma alanıdır.

Mekanizmaların tasarımı, kontrol edilebilmeleri için yapılarına elektronik donanımların eklenmesi, dijital ortamda kontrollerinin sağlanması ve belirli ortamlarda belirli koşullara göre çalışmaları baz alındığında bu alan makine, mekatronik, bilgisayar, yazılım, kontrol ve otomasyon, uzay ve havacılık, elektrik-elektronik gibi birçok mühendislik disiplinini bir arada toplamaktadır.

Academy 1418 de First Robotic Competetion dan tutundan Mbotlara kadar birçok kiti kullanmayı öğrenen öğrencilerimiz onlarca kompenenti kullanmayı öğrenmektedirler. Üstelik sadece öğrenmeyi değil öğretmeyi de öğreniyorlar. Öğrendikleri ile projeler geliştiriyorlar. Örneğin; Öğrencilerimiz kendi tasarladıkları robot kolllara çeşitli motorlar ve devre kartları ekleyerek hareketli hale getirebiliyorlar.

KODLAMA

Algoritmik düşünme, analitik düşünme, eleştirel düşünme, problem çözebilme, tasarım odaklı düşünme gibi çağımızın becerilerinin önemini fark eden birçok gelişmiş ülke bu yolda eğitim sistemlerinde köklü değişiklik yapma yoluna gitmişlerdir. 21. yüzyıl becerilerini öğrencilerimize kazandırmak için tam donanımlı laboratuvar ortamlarında kodlamaya çok önem veriyoruz. Çünkü biliyoruz ki kodlayan gençlerimiz;

*Algoritma kurma ve kurulan algoritmayı kodlama.

*Hesaplamalı düşünme temelinde analitik düşünebilme.

*Programlı ve değişkenleri dikkate alarak işlemler yapabilme.

*Problemler için en kısa yoldan çözüme ulaşma.

*Olaylara ve problemlere farklı bakış açılarıyla bakabilme.

*Sistemli ve yaratıcı düşünebilme yeteneklerine sahip olacaktır.

Yazımı ve anlaşılması kolay söz dizimi sayesinde günümüzde en popüler diller arasında yer alan Python dili sayesinde öğrencilerimiz kodlamayı severek öğrenmektedir. MEB tarafından Eylül 2017 itibariyle yayınlanan Billişim Teknolojileri ve Yazılım dersi kitabında Python programlama dilinin öğretilmesi belirtilmiştir.

3D SANAL LABORATUVAR

Birçok okulun laboratuvarı vardır. Tam donanımlı laboratuvarlar bizim okulumuzda da var. Bizim okulumuzda bir de 3D Sanal Laboratuvarımız var. Yapılan son araştırmalar gösteriyor ki 3D eğitim kullanımı sayesinde derse olan ilgi ve konsantrasyon büyük oranda artırılabilmekte ve bu sayede öğrenciler ders sonuna kadar dersi ilgiyle takip edebilmektedirler.

Yapılan kapsamlı araştırmalar neticesinde 3D eğitim ile derse olan ilginin %60 seviyesinde arttığı ve 3D derslerin öğrencilerin %99 u tarafından ilgi ile tüm ders boyunca izlendiği ortaya çıkmıştır.

Özellikle Fen Bilimleri alanındaki konularda 3D eğitim kullanımı öğrencilerin konuları daha iyi anlamalarını sağlamaktadır. Örneğin hücre bölünmesi konusu anlatılırken normal bir şekilde anlatılması nedeniyle öğrenciler sıkılabilmektedirler. 3D eğitim sayesinde öğrenciler hücreyi ve hücre bölünmesini üç boyutlu olarak görebilmekte, bu sayede öğrencilerin konuyu daha iyi kavramaları sağlanmaktadır. Bunun sağlanması öğrencilerin o konuda başarısını üst seviyeye çekerek, mevcut eğitim kalitesinin de artmasını sağlamaktadır.

DİJİTAL İÇERİK GELİŞTİRME

Çağımız dijital içerik çağı ancak sürekli download toplumu olmak yerine içerik üreten ürettiğini upload edip yükleyen bir nesil yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu üretim tutkumuz Artırılmış Gerçeklikten tutun da Sanal Gerçekliğe kadar birçok alanda içerikler geliştirme konusunda eğitim ortamları oluşturuyor. Elimize VR özellikli kameramızı alarak projelere başlıyoruz. Yakın çevremizden başlayıp dünyanın her yerinde içerik üretmeyi hedef edindik. Gidemediğimizi  de, göremediğimizi de ve özlediğimizi de  3DMAX ile  kendimiz modellemeyi öğreniyoruz.

BİLİM BULUŞMALARI

Dünyanın en büyük deneyleri hakkında en önemli merkezlerinde çalışan değerli bilim adamları ile buluşacak ortamlar hazırladık. Bir bakıyorsunuz Öğrencilerimiz Cern’deki Bilim İnsanları ile evreni, Nasa’daki Bilim insanları ile uzayı tartışabiliyor. Bilim buluşmalarımız sadece dar bir alanda değil diğer okullarında misafir olabileceği video konferans ortamları oluşturuyoruz. Çünkü biliyoruz ki bilgi paylaşıldıkça güzelleşir.

Örneğin Academy 1418 öğrencileri, Konya Bilim Merkezi ve ODTÜ işbirliği ile gerçekleştirilen CERN International Masterclass’a katıldılar. Avrupa Nükleer Araştırma Merkezinin (CERN) gerçek verilerini kullanarak ilgili deney ve analizlerin bir parçası olma fırsatı buldu. Katılımcılar video konferanslar aracılığı ile dünyanın farklı yerlerindeki diğer katılımcılarla deneyimlerini paylaşarak CERN’de bulunan bilim insanlarına sorularını iletti. Program dahilinde bir gün boyunca, CERN´de bulunan akademisyenlerden yeni bilgiler edinen ve ikili gruplar halinde bilgisayar yardımı ile ATLAS Z deneyinde kaydedilmiş gerçek bir veri kümesini inceleme fırsatı bulan Academy 1418 öğrencileri, bu etkinlikle ilgili gözlem ve deneyimlerini okuldaki arkadaşlarıyla da paylaştılar.