ŞAHİNKAYA AİLESİ

AİLE MECLİSİ

Okul Aile Birliğinden bağımsız olarak akademik ve sosyal alanda faaliyet gösterecek olan Aile Meclisimiz; Eğitim-İş, Yaşam-Sosyal Bilimler, Uluslar Arası İlişkiler-Sağlık, Bilim-Sosyal Sorumluluk - Sanat ve Spor alanlarında toplam 6 komiteden oluşacak.

Aile Meclisimiz Yönetim Kurulu Başkanı ve 12 kişi ile Yönetim Kurulunu oluşturacak, komitelerimiz ise 1 komite başkanı ve 10 üye ile temsil edilecektir. Aile Meclisimiz kendi belirledikleri konularda projeler üretecek ve onları geliştirecek projelerin, Bursa ve ülke çapında yaygınlaştırılması hedefleyecektir. Çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için periyodik olarak Şahinkaya Eğitim Kurumlarında toplantılar düzenlenecektir.

"Ben, hayatta hedeflerime ulaştım, kendime has hikayelerim ve projelerim var bunları sizlerle paylaşmak ve sizlerin deneyimlerinden de faydalanmak istiyorum" diyen tüm velilerimizle Aile Meclisimizde birlikte çalışacağız.

DANIŞMA KURULLARI

Eğitim Danışma Kurulu

Şahinkaya Eğitim Kurumlarının mevcut ve mezun Veli Grubu (Şahinkaya camiası) içerisinden, öğrencilerimizin ve mezunlarımızın bilimsel ve akademik çalışmaları sırasında destek olunması amacıyla, velilerimizin gönüllü katılımıyla oluşmuş gruptur.

Bilim Danışma Kurulu

Şahinkaya Eğitim Kurumlarının mevcut ve mezun Veli Grubu (Şahinkaya camiası) içerisinden, öğrencilerimizin ve mezunlarımızın bilimsel ve akademik çalışmaları sırasında destek olunması amacıyla, velilerimizin gönüllü katılımıyla oluşmuş gruptur. Bilim Danışma Kurulu üyeleri, akademik kadromuza ve öğrencilerimize ilgili oldukları alanlarda rehberlik etmektedirler.

Spor-Sanat Danışma Kurulu

Şahinkaya Eğitim Kurumlarının mevcut ve mezun Veli Grubu (Şahinkaya camiası içerisinden, öğrencilerimizin ve mezunlarımızın sportif ve sanatsal çalışmaları sırasında destek olunması amacıyla, velilerimizin gönüllü katılımıyla oluşmuş gruptur. Spor-Sanat Danışma Kurulu üyeleri, akademik kadromuza ve öğrencilerimize ilgili oldukları alanlarda rehberlik etmektedirler.

İş-Yaşam Danışma Kurulu

Şahinkaya eğitim Kurumları’nın mevcut ve mezun Veli Grubu (Şahinkaya camiası) içerisinden, öğrencilerimizin ve mezunlarımızın bilimsel ve akademik çalışmaları sırasında destek olunması amacıyla, velilerimizin gönüllü katılımıyla oluşmuş gruptur. İş-Yaşam Danışma Kurulu üyeleri, akademik kadromuza ve öğrencilerimize ilgili oldukları alanlarda rehberlik etmektedirler.

ŞAHİNKAYA ÖĞRENCİ KONSEYİ

Temel hak ve hürriyetlerin soyut kavramlar olmaktan çıkarılıp yaşama geçirilmesi, kullanılabilir duruma getirilerek kişi yönünden uygulama değeri taşıması için sınırların belirlenmesi, demokratik toplum düzeninin oluşturulması için Bursa Özel Şahinkaya Koleji'nde öğrenci konseyi seçimleri yapılmaktadır. Öğrenci meclisi ve meclis başkanı demokratik bir propaganda süreci sonunda seçimle oluşturulur.

Seçim sonucunda oluşan meclis ve başkanlık sistemi ile öğrenciler, kendilerini yönetme ve birbirlerine akran rehberliği yapma demokratik toplum düzeni gereği yönetimde söz sahibi olma fırsatı bulmaktadırlar. Okulumuzda öğrenci konseyi seçimleri, her yıl yenilenmektedir. Bu sayede öğrencilerimiz farklı bakış açılarına sahip olan bireylere hoşgörülü davranma, seçim sürecini yönetme, ideallerini ve inandıklarını savunma imkanı bulurlar.