ŞAHİNKAYA’DA ARGE

Şahinkaya Koleji'nin eğitimde inovatif yaklaşımlarının arkasında güçlü bir Ar-Ge grubu vardır.

1990'lardan bu yana gelecek yüzyılın nasıl bir ya­şam biçimi getireceği konusunda ileri sürülen bazı düşünceler, 21. yüzyılda ileri sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişin gerçekleşeceği konusunda birleşmektedir. Bu öngörüye paralel ola­rak, günümüz koşulları bilginin çok hızlı ve yoğun bir şekilde üretilmesine olanak sağlamaktadır. Bu yeni koşullar altında, başarı için öğ­renmeyi öğrenen ve öğrendiklerini yaşam boyu süre­cek aktif bir eylem haline dönüştürebilen bireyler başarılı olacaktır. Bu bağlamda, eğitim alanında Ar-Ge çalışmaları büyük önem ve zorunluluk arz etmektedir.

ArGe, 'Bilgi dağarcığını arttırmak amacıyla sistematik olarak sürdürülen yaratıcı çalışma ve bu bilginin yeni uygulamalar yaratmak için kullanılması' olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlama ile OECD, bireyin hayat boyu öğrenme sürecinde aktif hale gelmesini ilk hedef olarak göstermekte, bireylerin kişisel gelişimlerini sağlamalarında ve kişisel amaçlarını gerçekleştir­melerinde bilgiyi etkin şekilde edinme ve kullanma becerilerine sahip olmaları gerektiğini savunmak­tadır.

Şahinkaya Koleji"nin eğitimde inovatif yaklaşımlarının arkasında güçlü bir Ar-Ge grubu vardır. Şahinkaya, geliştirdiği farklı yaklaşımlarla birçok eğitim kurumuna örnek olmuş, yenilik üreten ve tüm uygulamalarda meslektaşları tarafından takip edilen bir kurum olmuştur. Bu kimliğini ve iddiasını öğrencilerine de kazandırmak en temel görevidir. Şahinkaya"da Ar-Ge çalışmaları; süreçlerin, metodların ve uygulama alanlarının kavranmasına, bilgi ve be­cerilerin deneysel uygulamalarla geliştirilmesine ve günlük yaşantılarla ilişkilendirilmesine önem vermektedir. Bu yaklaşımla, öğrencilerin okulda öğrendiklerinin üzerine ne ko­yabileceklerinden çok, okulda öğren­dikleri ile gerçek yaşamda ne yapabilecekleri üze­rine yoğunlaşmaktadır. Öğrencilerin derslerde teoriğini öğrendiği konular, laboratuvar ortamında pratiğe dönüştürülerek desteklenmektedir. Öğrenci bilişsel düzeydeki kazanımlarını, duyuşsal düzeyde yorumlamakta ve psikomotor beceri düzeyinde geliştirerek Yaşam Boyu Öğrenme ilkesini 'eğlenerek öğrenme' yoluyla gerçekleştirmektedir.

Şahinkaya'da yaşam boyu öğrenmenin temeli anaokulunda "ben öğrendim, ben yaptım" uygulamasıyla atılır ve katlar eğitim basamaklarında tırmandıkça yükselir. Günümüz eğitim koşullarında eşine az rastlanır türden uygulama deneyimlerini kazanır. Örneğin anaokulunda dişli çarklarla panel hazırlayan öğrenci çarkları döndürdükçe bisiklette aynı sistemin olduğunu ve arabalarda da aynı mekanizmanın olabileceği çıkarımını yapar ve kendi hayal dünyasında yenilerini üretir. İlkokula giden öğrenci mikroskop kullanmayı öğrenir ve hücre kavramını bilmeden küçük maddelerin kümeleşme gösterdiğini gözlemleyerek bunlar sayıca artarak bizi oluşturuyor olabilir yorumunu yapar; ilk kez gerçek bir organı eline alan Ortaokul öğrencisi diseksiyon yapmayı öğrenir ve bir cerrah edasıyla hastalıklara çare bulmaya çalışır.

Şahinkayalı öğrenciler yeni bilgi ve deneyimler elde ettikçe, farklı fikirler üretmeye başlar. Bu noktada "Geleceğin Dehaları" kendi projelerini yaratma isteği duyar. Bu bağlamda okulumuz başta TÜBİTAK Proje Yarışmaları olmak üzere farklı alanlarda çeşitli yarışmalara katılım gerçekleştirmektedir. Bunlar;

Ortaokul öğrencileri için Matematik ve Fen Bilimleri alanında gerçekleştirilen "TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışması"

Lise öğrencileri için Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Kodlama,  Sosyoloji, Tarih Teknolojik Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı alanında gerçekleştirilen TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışması

TÜBİTAK & Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Enerji Verimliliği Proje Yarışması

Türkiye Zekâ Oyunları Yarışması - Türkiye Zekâ Vakfı

TÜBİTAK Ulusal Bilim Olimpiyatları

TÜBİTAK Ulusal Matematik Olimpiyatları

First Lego League (FLL) Robotik Yarışması

First Robotics Competition (FRC) Robotik Yarışması

Ayrıca her yaş grubu için Resim, Müzik, Drama, Tasarım, Mekatronik vb. alanlarında Ulusal/Uluslararası Yarışmalara ve Bilim/Gözlem Kamplarına katılım gerçekleştirmektedir.