KURUMSAL İLETİŞİM

Kurumsal İletişim Departmanı

Şahinkaya Eğitim Kurumları Kurumsal İletişim departmanı, kurumun öğrenci, veli, çalışanlar, işbirliği yapılan kişi/kurum ve kuruluşlara yönelik iletişim faaliyetlerini yürütür.

Kurumun vizyonu, misyonu ve değerlerini göz önünde bulundurarak itibarına ve marka değerine yönelik iletişim projeleri gerçekleştirir. Kurumun mesajları, aktiviteleri ve uygulamaları hakkında paydaşlarıyla iletişim sağlanmasına destek verir. Kurum etkinlik, çalışma ve başarılarını içeren basın bülteni hazırlayarak, ilgili basın kuruluşları ile paylaşılmasını ve medyada etkin biçimde yer almasını sağlar. Kurumla ilgili basılı materyallerin içeriklerini, tasarım ve basım süreçlerini reklam ajansı ile koordineli olarak gerçekleştirir.

Web sitesi ve sosyal medya içeriğini oluşturur, takip eder, geliştirir, haber niteliğindeki tüm bilgilerin kurumun web sitesinde yayınlanmasını sağlar. Seminerler/toplantılar, açılışlar, akademik etkinlikler, çalışanların motivasyonunu yükseltmeye yönelik etkinlikler düzenler.

Kurumsal İletişim departmanı, dış dünya ile kurum arasında sağlıklı bir bilgi alışverişi sağlar. Hızla değişen çevre ve rekabet koşulları karşısında kurumların kendilerini yeni koşullara uyarlamaları, güvene dayalı ilişkiler kurmaları, olumlu imajla birlikte itibarı yönetmelerini sağlar. Kurumsal iletişim, kurum yönetiminin en önemli aracıdır.

Kurumda planlama, eşgüdüm, karar verme, güdüleme ve denetimin sağlanabilmesi etkili bir kurumsal iletişimi gerektirir.

Kurumsal İletişim Kadrosu

Kurumsal İletişim Koordinatörü: Sevginar Osmanoğlu

Fotoğraf: Duygu Nazlı Teke, İsmail Ferit Telseren

Video: Ömer Faruk Güler