KALİTE YÖNETİMİ

Şahinkaya Eğitim Kurumlarında tüm organizasyon süreçlerinin sürekli geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve veli-öğrenci-öğretmen, çalışan personel memnuniyetinin sağlanmasına yönelik çağdaş, katılımcı bir yönetim anlayışı benimsenmiştir.

Kalite Planlama

Kalite planlama, Şahinkaya Eğitim Kurumlarının politikasını ölçülebilir amaç ve gereksinimlere dönüştüren ve verilen süre içinde gerçekleşmesi için oluşturulan sistematik bir süreçtir. Kalite planlama neticesinde oluşturulan, bu plan hangi prosedür ve ilgili kaynağın ne zaman ne şekilde uygulanacağını belirten raporlar şeklindedir.

Kalite Kontrolü

Amaçsız eğitim yoktur. Tutarlı bir amacı olmayan eğitimi de geliştirmek imkansızdır. Eğitim sisteminde de pek çok değişken vardır. Bu değişkenlerin çoğu birbirini olumlu-olumsuz etkiler. Ortak amaç bilinmeden ve kalite kontrolü olmaksızın aynı hedef doğrultusunda çalışmak ve birliktelik anlayışı geliştirmek mümkün değildir. Her birey Şahinkayalı olmanın yükümlülüklerini bilmeli ve vizyonda kendine düşen görevi iyi bir şekilde tanımlamalıdır.