İÇ DENETİM

Şahinkaya Eğitim Kurumlarında tüm faaliyetler uluslararası kriterlere uygun denetim standartları çerçevesinde gerçekleştirilen ve eğitim-öğretim faaliyetlerine değer katmak maksadıyla oluşturulmuş check listler ile takip edilmektedir.

İç denetim, idarenin yönetim ve kontrol yapıları ile her türlü risk yönetimi, bağımsız ve objektif değerlendirme güvencesi ile gerçekleştirilir. Tüm bu iç denetim mekanizmaları içinde tüm gaye sürecin daha etkin, sağlıklı ve verimlilik esaslarına uygun bir şekilde gerçekleşmesine rehberlik yapmaktır. Şahinkaya Eğitim Kurumlarında faaliyetlerin, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini sağlamaktır.