HALKLA İLİŞKİLER DEPARTMANI

Halkla İlişkiler departmanı, stratejik iletişim çerçevesinde kurum kimliğine, hedeflerine ve hedef kitlesine uygun olarak iletişim çalışmalarının planlanarak, kamuoyunda farkındalık yaratılmasını sağlar. 

Halkla İlişkiler departmanı, kurumun itibarını ve marka değerini yükseltmek adına gerekli tanıtım politikaları gerçekleştirir. İnsan grupları ve kuruluşlar arasında bilgi akışını sağlayarak, bu bilgi akımının gerekli etkinliği kazanıp amaçlanan sonuca ulaşması için planlı faaliyetler yapar. Kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda bir yandan birimler arasında iletişimi, motivasyonu, bütünleşmeyi, değerlendirmeyi, eğitimi, karar almayı ve denetimi sağlarken diğer yandan ise dış hedef kitleyle etkileşimi sağlayarak halkla ilişkiler stratejileri geliştirir. 

Kurumda eylemlerin sürdürülmesi, sorunların çözülmesi ve yaratıcı gücün oluşturulması halkla ilişkiler ile gerçekleşebilir. Halkla İlişkiler departmanı, kurumda çalışanların oluşturdukları küçük grupların birbirleriyle ve kurumun bütünüyle sağlıklı ilişkiler kurmalarında önemli rol oynar. Halkla İlişkiler, içsel olarak kurumda karşılıklı güvenin ve serbest bilgi akışının, dışsal olarak da iyi hizmet ve hedef kitle beklentilerine ilginin kaynağıdır.