BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Şahinkaya Eğitim Kurumlarında, eğitimi kolaylaştırmak, daha anlaşılır hale getirmek ve çağın gereği olan bilgisayar kullanımını amaçlar doğrultusunda desteklemek maksadıyla gerekli tüm düzenlemeler yapılmıştır. 

Sınıflarımızın tamamında akıllı tahtalar mevcut olup, bu akıllı tahtaların yine tamamında ders içerikleri ve uygulamaları bulunmaktadır. Öğretmenler akıllı tahta uygulamaları ile dersleri daha ilgi çekici hale getirmekte ve öğrencilere daha fazla zaman ayırabilmektedirler. Böylelikle öğrenciler derslerini hem görsel hem de işitsel olarak zengin bir ortamda gerçekleştirmektedirler. 

Şahinkaya Eğitim Kurumlarında eğitim-öğretim ortamını desteklemek ve öğrencilerin etkili bir şekilde bilgisayar kullanmalarını sağlamak amacıyla tam donanımlı bir bilgisayar laboratuarı da hizmet vermektedir. Bilgisayar dersleri öğrencilerin seviyelerine uygun bir şekilde işlenmektedir.