Psikolojik Danışma Merkezi birimimiz, alanında uzman psikolog ve 8 PDR mezunu danışmandan oluşur. Her dönemin iki rehberlik danışmanı, gün içerisinde sürekli öğrenciler ile beraber gerek akademik gerekse sosyal ilişkilerini takip ederler.

Ailelerin ve öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalara yön verilir. Yapılan tüm çalışmalar raporlanarak online sisteme işlenir. Amacımız kendilerini tanıyan, ilgi ve yeteneklerinin farkına varan, psiko-sosyal, bilişsel, duygusal açıdan sağlıklı olan, iletişim becerileri yüksek bireyler yetiştirmektir.

Öğrencilerimiz ile akademik başarı, öğrenmeye ilişkin sorunlar, sosyal uyum, anne-baba-çocuk iletişimi, olumlu davranışlar geliştirme, sınav kaygısı ile baş etme, öfke kontrolü, çatışma çözme becerileri, psikolojik sorunlar, sosyal beceri geliştirme, verimli çalışma yöntemleri, etkili iletişim üzerine bireysel görüşmeler gerçekleştirip, öğrencilerin gelişimine uygun form ve envanterler uygular.

Velilerimize yönelik ‘Biz Bize Konuşmalar’ kapsamında seminerler verilir.

İnternet ve Kullanımı, Sınav Stresi, Öfke Kontrolü ve Çatışma, Çalışma Yöntemleri seminer konularımızdan bazılarıdır.