YABANCI DİLLER

İNGİLİZCE

1. sınıf

1. sınıflarımızda 12 saat İngilizce eğitimi verilmektedir. Bunun 8 saati Main Course olmakta ve geri kalan 4 saatten 2 saati CLIL (Content and Language Integrated Learning), 2 saati Phonics dersleridir. Derslerimiz öğrencinin aktif olduğu şekilde, yani interaktif ve öğrenci merkezli olarak işlenmektedir. Kitaplarımızı da bu amaca yönelik seçmekteyiz.

İngilizce derslerimiz yıl boyunca kelime çalışmaları ağırlıklı işlenir. Bu kelimeler hikâyeler ve şarkılarla desteklenir. Öğrencilerimiz öğrendikleri hikâyeleri anlatırlar ve ders içerisinde mutlaka canlandırırlar. Bu da onların konuşma becerilerinde ve doğru telaffuz edinmelerinde oldukça büyük bir rol oynar.

Ayrıca bu dönem Phonics derslerimizde alfabeye de giriş yapılır. Her harf ve sesler üzerinde titizlikle çalışılır. Uzman kadromuz tarafından hazırlanmış Alfabe kitapları ve Phonics kitaplarıyla kazanımlarımız gerçekleştirilir. Bu çalışmalar yabancı eğitmenler tarafından yapılmaktadır.

CLIL derslerinde ise öğrencilerimiz farklı branş derslerini (matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler v.b.) İngilizce olarak görmektedir. CLIL derslerinde yine uzman kadromuz tarafından hazırlanmış olan CLIL kitabımızı kullanarak, eğlenceli deneyler, konuşma ve dinleme aktiviteleriyle desteklenen derslerimizde, öğrencilerimiz hem farklı branşları yabancı dilde öğrenerek çağdaş bir deneyim yaşamaktalar, hem farklı branşların terimlerini öğrenmekte, hem de disiplinler arası etkileşimle, her dalda öğrenmeyi kalıcı hale getirmektedirler.

Derslerimizde ayrıca akıllı tahta aktiviteleri, posterler, oyun kartları, flashcardlar, stickerlar ve konuyla ilgili her türlü obje kullanılır.

Ders kitaplarımız ve akıllı tahta uygulamalarımız dışında, evde de İngilizce çalışmalarını online platformlarla da destekliyoruz. Bu platformların içinde yüzlerce kitap, video ve alıştırmalar bulunmaktadır.  Öğrencilerimiz bu platforma kendi bireysel şifreleriyle giriş yaparak, okul dışında diledikleri zaman kitap okuyup, video izleyebiliyorlar.  Ayrıca şubat tatili ve yaz tatili ödevlerini bu platform üzerinden vermekteyiz.

Her ünitenin başında mutlaka bir önceki ünitenin tekrarı yapılır ve farklı oyunlarla öğrenilenler muhakkak pekiştirilmektedir.  Bu kulüpler dışında, her yıl yaza merhaba dediğimiz günlerde “English Summer Fest” düzenlenmektedir. Okulda yapılan bu aktivitede öğrencilerimiz yarım gün boyunca, bahçede kurulan istasyonlarda İngilizce oyunlar oynayarak hem dil gelişimini desteklemekte hemde çok keyifli vakit geçirmektedir.

Öğrencilerimizin dil eğitimini en keyifli ve motive edici şekilde yapmayı hedefliyor ve bu hedefimize dayalı olarak sınıf içi ve ‘Cinema Day, Buzzy Words, English Summer Fest’ gibi sınıf dışı etkinlikler düzenliyoruz.  Ayrıca öğrencilerimizin dil gelişim hedefleriyle ilgili velilerimizle her daim iletişim ve işbirliği içinde olmaya özen gösteriyoruz.

2. sınıf

2. sınıflarda derslerimiz haftada 8 saat Main Course ve 4 saat CLIL (Content and Language Integrated Learning) olarak ayrılmaktadır. Konularımızı öğrendikten sonra, pekiştirmek amacı ile bol bol tekrar yaparak, öğrendiğimiz kelimeleri akıllı tahta uyumlu kitaplarımızın ünite içerisinde bulunan hikâyelerini dinleyerek, okuyarak ve canlandırarak, şarkılarını öğrenerek derslerimizi devam ettiriyoruz.  Böylece hem konularımız pekişmiş oluyor hem de öğrencilerimiz İngilizceyi severek uygulama fırsatı yakalıyorlar. Ayrıca kitap içerisinde bulunan çeşitli alıştırmalar veya öğretmenler tarafından hazırlanan worksheetler ile dil bilgisi konularımızı pekiştiriyoruz.

Çalışmalarımızı ilk etapta kelime ağırlıklı yapıyoruz. Daha sonra yavaş yavaş “inductive learning” dediğimiz yöntem ile öğrencilerimiz çeşitli örnekleri dinleyerek ve görerek öğreniyor ve böylece dil bilgisi yapılarını kendi kendilerine keşfediyorlar. Bu da öğrendiklerinin daha da kalıcı olmasını sağlıyor. Yani bir nevi ana dillerini öğrenir gibi İngilizce bilgilerini ediniyorlar.

Öğrencilerimiz İngilizce dersi içerisinde aktif bir şekilde rol alıyorlar. Derslerimiz öğretmen değil, öğrenci merkezli olarak işleniyor.

Çağdaş yabancı dil öğrenme yaklaşımı olan CLIL derslerimiz haftada 4 saat işlenmektedir. Sosyal bilimler, fen bilimleri ve matematik gibi farklı branşlara yer vererek ders içerisinde kullanmış olduğumuz CLIL kitabımızın yanı sıra, eğlenceli deneyler, konuşma ve dinleme aktiviteleriyle öğrencilerimiz hem farklı branşları yabancı dilde öğrenerek çağdaş bir deneyim yaşamakta, hem farklı branşların terimlerini öğrenmekte, hem de disiplinler arası etkileşimle, her dalda öğrenmeyi kalıcı hale getirmektedirler.

Şahinkaya’da İngilizce eğitim öğretim sürecini planlarken bireysel ihtiyaçların yanı sıra, uluslararası kriterleri de göz önünde bulundurarak ders planı ve kitap seçimlerimizi yapıyoruz.Avrupa Dil çerçevesi (the CEFR) temel alınarak hazırlanan eğitim programımızın bir diğer kısmı da Cambridge sınavları hazırlık kısmından oluşur.  Bu çalışmalarımızın bir kısmını uzman eğitim kadromuz tarafından yazılmış kaynağımız olan GET for Starters kitaplarımızı kullanarak gerçekleştirmekteyiz.  Deneme sınavları ve çalışma kağıtlarımızla eğitim öğretim sürecini desteklemekteyiz. Konuşma ve dinleme becerilerini geliştirecek tarzda ve Starters seviyesine uygun alıştırmalar yapmaktayız. Bu çalışmalar müfredat içinde yer almakla beraber ekstra bazı kurslarla da desteklenmektedir. 2. sınıf öğrencilerimiz pek çok okuldan farklı olarak starters sınavına daha erken girmektedirler. Bu bağlamda aldıkları sertifika ile İngilizce seviyelerini sadece okul seviyesinde veya ulusal çapta değil ayrıca uluslararası düzeyde de kanıtlamaktadırlar. Çalışmalar  süresince reading, writing, listening ve speaking gibi alanlarda ayrı ayrı desteklenerek  bir dili her yönü ile kavramalarına katkıda bulunmaktayız.

Ders kitaplarımız ve akıllı tahta uygulamalarımız dışında, evde de İngilizce kullanımını online platformlarla desteklemeyi amaçlıyoruz. Bu platformların içinde yüzlerce kitap, video ve alıştırmalar bulunmaktadır.  Öğrencilerimiz bu platforma kendi bireysel şifreleriyle giriş yaparak, okul dışında diledikleri zaman kitap okuyup, video izleyebiliyorlar.  Ayrıca şubat tatili ve yaz tatili ödevlerini bu platform üzerinden vermekteyiz.

Her haftanın başında düzenli bir şekilde bir önceki hafta öğrendiklerimizle ilgili ufak bir değerlendirme yapıyoruz. Amacımız öğrencilerimizin konuyu tam anlamadan bir sonraki konuya ilerlememek.

Bunun dışında nakil gelen öğrencilerimize haftalık etüt derslerimiz verilmektedir. Bu derslerimizde eksiği olan öğrencilerimiz konu tekrarı yaparak eksiklerini tamamlayabilirler veya o hafta işlenen konuyu pekiştirebilirler.

İngilizce derslerimizdeki ana hedeflerimiz öğrencilerimize İngilizceyi sevdirmek ve çocukların İngilizceyi okulda öğrenmeleri gereken zorunlu bir ders olarak değil de, İngilizceyi bir iletişim aracı olarak görmelerini sağlamaktır.  Hedeflerimiz doğrultusunda velilerimizle her daim iletişim ve işbirliği içinde olmaya özen gösteriyoruz.

3. sınıf

3.sınıfların İngilizce dersi haftada 12 saattir. Derslerimizi, dili her yönüyle kavramaya yönelik, iletişim odaklı bir şekilde işleriz. Hedeflerimiz sadece İngilizce okuyabilen veya konuşabilen değil, bu dili her şekilde kavramış ve özümsemiş, günlük hayatına taşımış, iletişim kurabilen öğrenciler yetiştirmektir.

Ders işlerken iletişim odaklı, interaktif, öğrenci merkezli, çok yönlü ve çağdaş sistemlere dayalı bir eğitim şeklini kullanırız. İşlenen derslerin 8 saatini main course öğretmeni ile işleyen öğrenciler bir dönemde farklı pek çok kitabı bu ders içinde işlemelerinin yanı sıra 4 saatlik CLIL (Content and Language Integrated Learning) derslerinde ise farklı bir kitap kullanarak birçok farklı branş konularını (matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler vb…) İngilizce işleyerek, kelime bilgisini edinmekle birlikte, okuma ve yorumlama ile drama gibi pek çok farklı alanda çalışmalar yapmaktadırlar.

Avrupa Dil çerçevesi (the CEFR) temel alınarak hazırlanan eğitim programımızın bir diğer kısmı da Cambridge sınavları hazırlık kısmından oluşur. Bu çalışmalar müfredat içinde yer almakla beraber ekstra bazı kurslarla da desteklenmektedir. 3. sınıf öğrencilerimiz pek çok okuldan farklı olarak movers sınavına daha erken girmektedirler. Bu bağlamda aldıkları sertifika ile İngilizce seviyelerini sadece okul seviyesinde veya ulusal çapta değil ayrıca uluslar arası düzeyde de kanıtlamaktadırlar. Çalışmalar süresince reading, writing, listening ve speaking gibi alanlarda ayrı ayrı desteklenerek  bir dili her yönü ile kavramalarına katkıda bulunulmaktadır.

Sınıf içinde ve dışında öğrencilerimiz her daim öğretmenleri ile İngilizce iletişim halindedirler. Öğretmenlerimiz öğrencilerimizi İngilizce konuşmaya teşvik etmekte ve özgüven kazanmalarına yardımcı olmaktadırlar.

Ders kitaplarımız ve akıllı tahta uygulamalarımız dışında, evde de İngilizce kullanımını online bir platformla desteklemeyi amaçlıyoruz. Bu platform içinde yüzlerce kitap, video ve alıştırmalar bulunmaktadır.  Öğrencilerimiz bu platforma kendi bireysel şifreleriyle giriş yaparak, okul dışında diledikleri zaman kitap okuyup, video izleyebiliyorlar.  Ayrıca şubat tatili ve yaz tatili ödevlerini bu platform üzerinden vermekteyiz.

Öğrencilerimizin başarılarının ölçme ve değerlendirmelerini, bir  hafta Quick Check (okuma ve anlamaya yönelik), bir hafta Spell Check (dinleme ve yazmaya yönelik) adlı mini sınavlarla yapıyoruz.  Günlük değerlendirmeler main course kitaplarımızın aktivite kitapları ile ölçülür ve bu çalışmalar her gün bireysel kontroller ile değerlendirilir.

Öğrencilerimizin dil eğitimini en keyifli ve motive edici şekilde yapmayı hedefliyor ve bu hedefimize dayalı olarak birçok sınıf içi ve sınıf dışı etkinlikler düzenliyoruz.  Ayrıca öğrencilerimizin dil gelişim hedefleriyle ilgili velilerimizle her daim iletişim ve işbirliği içinde olmaya özen gösteriyoruz.

4. sınıf

4. sınıflarımızda öğrencilerimizi,  Cambridge sınavlarından bir tanesi olan FLYERS seviyesine getirmeyi hedefliyoruz.  A2 Flyers, eski adıyla Cambridge English: Flyers (YLE Flyers), Cambridge English Qualifications sınavlarından biridir. Bu sınav, çocukların eğlenceli İngilizce öğrenme serüveninin üçüncü aşamasıdır. Şahinkaya’da İngilizce eğitim öğretim sürecini planlarken bireysel ihtiyaçların yanı sıra, uluslararası kriterleri de göz önünde bulundurarak ders planı ve kitap seçimlerimizi yapıyoruz.

4. sınıflarımızda haftalık 12 saat İngilizce dersi bulunmaktadır.  12 saati daha verimli kullanmak ve farklı disiplinlere yer verebilmek adına derslerimiz 8 saat Main Course, 4 saat CLIL (Content and Language Integrated Learning) şeklinde ayrılmaktadır.

Haftada 8 saat olan Main Course için genellikle tüm yılı kapsayan öğrenci kitabı ve işlenen dersi pekiştirecek alıştırma kitabı seçilir. Bunun yanı sıra Cambridge sınavına hazırlık aşamasında kullandığımız, uzman eğitmen kadromuz tarafından yazılmış kaynağımız GET for Flyers kitabımızı kullanılmaktadır. Deneme sınavları ve çalışma kağıtlarımızla eğitim öğretim sürecini desteklemekteyiz. Konuşma ve dinleme becerilerini geliştirecek tarzda ve Flyers seviyesine uygun alıştırmalar yapmaktayız.

Çağdaş yabancı dil öğrenme yaklaşımı olan CLIL derslerimiz haftada 4 saat işlenmektedir. Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Matematik gibi farklı branşlara yer vererek İngilizce öğrenmeyi hedefleyen ders kitabımız kaynak olarak kullanılmaktadır. Eğlenceli deneyler, konuşma ve dinleme aktiviteleriyle desteklenen derslerimizde, öğrencilerimiz hem farklı branşları yabancı dilde öğrenerek çağdaş bir deneyim yaşamaktalar, hem farklı branşların terimlerini öğrenmekte, hem de disiplinler arası etkileşimle, her dalda öğrenmeyi kalıcı hale getirmektedirler.

Sınıf içinde ve dışında öğrencilerimiz her daim öğretmenleri ile İngilizce iletişim halindedirler. Öğretmenlerimiz öğrencilerimizi İngilizce konuşmaya teşvik etmekte ve özgüven kazanmalarına yardımcı olmaktadırlar.

Ders kitaplarımız ve akıllı tahta uygulamalarımız dışında, evde de İngilizce kullanımını online bir platformla desteklemeyi amaçlıyoruz. Bu platform içinde yüzlerce kitap, video ve alıştırmalar bulunmaktadır.  Öğrencilerimiz bu platforma kendi bireysel şifreleriyle giriş yaparak, okul dışında diledikleri zaman kitap okuyup, video izleyebiliyorlar.  Ayrıca şubat tatili ve yaz tatili ödevlerini bu platform üzerinden vermekteyiz.

Öğrencilerimizin başarılarının ölçme ve değerlendirmelerini, bir  hafta Quick Check (okuma ve anlamaya yönelik), bir hafta Spell Check (dinleme ve yazmaya yönelik) adlı mini sınavlarla yapıyoruz. Bu değerlendirmler her hafta başı yapıldığı için çocuklarımızın eksiklerini hemen görüp, yanlış-doğruları üzerinde duruyoruz.  Böylece eksiklerini daha rahat tamamlayabiliyoruz. Quick Check ve Spell Check’lerin dışında her dönemde iki yazılı sınav ve bir Mock Exam (Deneme Sınavı) yapılmaktadır.  Bu sınavlarda çocuklarımızın dört becerisini de (konuşma, yazma, okuduğunu anlama, dinleme) ölçmüş oluyoruz. Konuşma becerilerini ölçmek üzere, çocuklarımız, öğretmenleri tarafında tek tek değerlendirilmektedirler.

Bu yazılı sınavlar haricinde, her hafta düzenli olarak ders içinde ve ödevlendirme olarak yazma çalışmaları yapmaktayız. Öğrencilerimize yazıları hakkında dönütler vererek etkili ve kurallı yazma alışkanlığı kazandırmayı hedeflemekteyiz.

Her Cuma günü öğrencilerimize sınıf öğretmenleri tarafından haftalık program verilir. Bu programda bir sonraki hafta her derste ne yapılacağını ve günlük ödevlerini detaylı bir şekilde görülebilmektedir. Ayrıca her hafta sonu, Main Course ve CLIL derslerinde işlenen konuları, verilen ödevleri, yararlanılabilecek online kaynakları ve bir sonraki hafta işlenecek konuları içeren haftalık ‘’İngilizce Dersi Kazanımları Veli Bilgilendirme Mektubu” velilerimize gönderilmektedir. Bu veli bilgilendirmeleri sayesinde işlenilen ve işlenecek konuları takip veliler tarafından takip edilebilinir.

2. dönemde öğrencilerimizle, yoğun İngilizce programlarının dışında, kulüp çalışmalarımız olmaktadır. Öğrencilerimizin bazıları ‘’Speaking Club’’, bazıları da ‘’CATS’’ müzikali kulübünü seçmektedir. Speaking Club’da çocuklarımızın konuşma yeteneklerini geliştirecek yönde aktiviteler, diyalog çalışmaları ve örnek olay canlandırmaları yapılmaktadır. CATS müzikal kulübü seçen öğrencilerimiz de, yıl sonunda ünlü Broadway klasiği olan CATS  müzikalini sergilemektedirler. Bu çalışmalar sırasında, sadece İngilizce konuşma yetenekleri değil, aynı zamanda da dans yetenekleri ve dinleme yetenekleri de gelişmektedir.

Bu kulüpler dışında, her yıl yaza merhaba dediğimiz günlerde “English Summer Fest” düzenlenmektedir. Okulda yapılan bu aktivitede öğrencilerimiz yarım gün boyunca, bahçede kurulan istasyonlarda İngilizce oyunlar oynayarak hem dil gelişimini desteklemekte hemde çok keyifli vakit geçirmektedir.

FRANSIZCA

Okulumuzda Fransızca dersi 3. ve 4. sınıflarımızın ders programımı da ikinci yabancı dil olarak haftada üç saat yer almaktadır.

Temel amacımız öğrencilerimizin Fransızca öğrenmeye olan ilgilerini artırmak ve bu dili gerçek yaşamda kullanabilmelerini sağlamaktır. 3. sınıf Fransızca eğitim programı ağırlıklı olarak kelime çalışmaları, günlük basit konuşma ve dinleme becerilerine odaklı olmaktadır.  4. sınıf Fransızca eğitim programımız kelime çalışmalarının yanı sıra, yoğunluklu olarak konuşma ve dinleme becerileri odaklı ve etkin dil kullanımına dayalı bir biçimde tasarlanmakta.  Temel dil becerileriyle birlikte iletişimsel yetilerini geliştirmek amaçlanmakta, aynı zamanda hedef yaş grubunun ilgi ve becerilerine uygun faaliyetler ile desteklenmektedir.  Bu amaçlarla derslerimizde A1 seviyesindeki kitabımızı kullanıyor ve bu kitaplara destekleyici  farklı materyallerle her üniteden sonra öğrencinin dil bilgisi, kelime, okuma, yazma, dinleme becerilerini en iyi şekilde pekiştirmeyi hedefliyoruz. Kitaplarımız öğrencilerimizin kelime dağarcığını geliştirecek, dilbilgisi ve iletişim kalıpları içeren, eğlendirirken öğreten kaynaklardır. Konularımızın güncel hayata dönük, öğrencilerimizin aktif rol alabileceği, kendilerini rahatlıkla ifade edebilip kullanabilecekleri şekilde oluşturulmasına özen gösterilmektedir.

Eğitici ve pekiştirici oyunlar, şarkılar, filmler, kısa drama etkinlikleri, işitsel ve görsel aktiviteler derslerimizi daha eğlenceli ve ilgi çekici hale getirmeye çalışıyoruz. Okulumuzda Fransız kültürünü tanıtmak amacıyla düzenli olarak çocuklarımızla birlikte çeşitli program ve sınıf içi aktiviteleri düzenliyoruz. Öğrencilerimizin dil gelişim hedeflerine ulaşırken her zaman velilerimizle iletişim ve iş birliği halinde olmaktayız.

ALMANCA

Almanca dersi haftada 3 saat olarak 3. ve 4.sınıf eğitim programımızda yer almaktadır. Her sınıf seviyesine uygun olarak seçilmiş olan ders materyallerimiz ile dersimizi işliyoruz.

Kitaplarımız öğrencilerimizin kelime dağarcığını geliştirecek, dilbilgisi kurallarını içeren ve eğlendirirken öğreten kaynaklar arasından özenle seçilmiştir. Kitaplarımızı özellikle akıllı tahta uyumlu kaynaklardan seçiyoruz. Her ünite içinde özellikle bu yaş grupları için konuyu kavramalarına yardımcı olan kelimeler, etkinlik ve şarkılar ile dersimizi öğrencilerimize çekici hale getiriyoruz. Dersimizi işlerken öncelikle öğrenci odaklı olmasına dikkat ediyoruz.  Almanca öğrenmeye teşvik edici materyallerle derslerimizi zenginleştiriyoruz. İletişime dayalı mini diyaloglar  öğretmeye özen gösteriyoruz. Dört beceriye dayalı “ okuma-yazma-konuşma-dinleme “ hedeflerimizi uygulamaya geçiriyoruz. Her ünitede en az iki etkinlik yapmak öncelikli hedeflerimiz arasında. Sınıflarımızda bulunan akıllı tahta yardımı ile konularımızı görsel ve işitsel olarak da destekleyerek işliyoruz. Tahtalarımızı kullanarak konu pekiştirici oyunlar oynuyoruz. Öğrencilerimizin motivasyonunu bu sayede hep yüksek tutmayı amaçlıyoruz. Verilen ödevlerin kontrollerini her hafta düzenli olarak sağlamaktayız. Almanca konuşan ülkelerin kültürünü tanıtan etkinliklere okulumuzda mutlaka yer vermekteyiz.  Hedefimiz mutlaka başarıdır ve Almanca dilini sevdirmektir. Bu hedeflerimize ulaşırken de velilerimiz ile her zaman işbirliğine ve iletişime açığız. Öğrencilerimiz için sağlıklı bir eğitim öğretim sağlayabilmek adına velilerimizin her zaman desteği bizim için çok önemlidir.

İSPANYOLCA

İspanyolca dersi haftada 3 saat olarak 3. ve 4. sınıf, ikinci yabancı dil eğitim programımızda yer almaktadır. İspanyolca dersimizdeki ana hedefimiz yabancı dilin farkındalığını sağlatmak ve İspanyolca dilini öğrencilerimize sevdirebilmektir.

Seçmiş olduğumuz ders kitaplarımız ve kullanmış olduğumuz materyallerimiz ile öğrencilerimizin dil bilgisini, kelime, okuma, yazma, dinleme becerilerini en iyi şekilde pekiştirmeyi hedefliyoruz. Kullanmış olduğumuz kitaplarımız kelime bilgilerini geliştirecek, dilbilgisi ve iletişim kalıpları içeren, öğrencilerimizin ders içerisinde kullanırken çok keyif aldıkları kaynaklardır. Konularımızın güncel hayata dönük ve öğrenci odaklı olmasına önem veriyoruz.  Yapmış olduğumuz çalışmalar dil gelişiminin 4 becerisine dayalı olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma odaklı olmakta ve bunları geliştirecek öğrencileri motive eden eğlenceli sınıf içi çalışmalar yapıyoruz.  Akıllı tahta uygulamalarımızla farklı oyunlar oynayarak bu hedeflenen becerileri geliştiriyoruz.  İspanyolca konuşan ülkeleri ve kültürlerini tanıtan farklı sınıf içi etkinliklerde yapıyoruz.  İspanyolca dil eğitimini pekiştirici oyunlar, şarkılar, filmler, kısa drama etkinlikleri, işitsel ve görsel aktiviteler yaparak derslerimizi daha eğlenceli ve ilgi çekici hale getirmeye çalışıyoruz.  Öğrencilerimizin İspanyolcayı bir ders olmaktan öte bir iletişim aracı olduğunu anlamalarını hedefliyoruz.  Öğrencilerimizin İspanyolca dil gelişim hedeflerine ulaşırken velilerimizle iletişim ve iş birliği halinde olmamıza çok önem veriyoruz.