YABANCI DİLLER

Birden fazla dil bilme bir şans ve zenginliktir.

Anaokulumuzda İngilizce eğitimi, alanında uzman öğretmenlerimiz tarafından haftalık 12 saatlik dersler halinde planlanmıştır.

Çocuklarımız dili öykülerle, farkında olmadan sezgisel ve bütünsel olarak karşılıklı iletişim ve somut devinim içinde öğrenirler. Çocuklarımızın eğitmenlerimizle olumlu bir duygusal ortam içinde bulunması, temel hareket alanı olarak çocuk oyunlarının seçilmesi, okul öncesi dil eğitimimizde doğal bir başlangıç zemini oluşturur. Yabancı dil öğretmenlerimiz dil öğrenimini oyunlarla destekleyerek çocuklarımızın konuşmaktan zevk almasını sağlarlar ve bu da dilsel gelişim için en önemli motive edici olmaktadır.