ANAOKULUNDA SAĞLIK

Okul sağlık birimimizde, okul doktorumuz ve iki hemşiremiz ile çocuklarımıza koruyucu sağlık ve ilk tedavi hizmeti verilmektedir.

Çocuklarımızın her türlü sağlık sorunu ile ilgili velilerimizi bilgilendirme, bütün birimlerin hijyen koşullarına uygun çalışmalarını sağlama, bulaşıcı hastalık gibi durumlarda okul idaresi, öğrenci ve velileri bilgilendirme, okul beslenme komisyonunun aylık toplantılarına katılma, okulda gıda işiyle uğraşan tüm çalışanların dönemsel muayenelerini ve okul mutfağını denetleme, okul içinde ve dışında sağlığı tehdit edebilecek durumlara karşı idareyi bilgilendirerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlama ve büyük organizasyonlarda sağlık personeli olarak hazır bulunma gibi bir çok alanda önemli bir yere sahiptir. Okul revirimiz iki yataklı muayene ve müdahale odasından oluşmakta olup, muayene ve acil müdahale için gerekli tıbbi donanıma sahiptir.