High/Scope yaparak yaşayarak öğrenme programı.

ANAOKULU

Anaokulu müfredatımız uluslararası programların sentezinden oluşmaktadır. Reggio Emilia proje tabanlı öğrenme programı, High/Scope yaparak yaşayarak öğrenme programı, GEMS fen öğretimi gibi programlarla zenginleştirilmiş Şahinkaya Müfredatı ile çalışmalar yapılmaktadır.

Anaokulumuzda  5 ve 6 yaş çocuklarına okul öncesi eğitim verilmektedir. Okul öncesi eğitim programımızın amacı, çocuklarımızın bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişimlerini desteklemek, temel becerileri kazandırmak, kendini ifade etmesine, olumlu benlik geliştirmesine, öz denetim kazanmasına olanak tanımak ve en önemlisi de mutlu bireyler yetiştirmektir.

Anaokulu müfredatımız uluslararası programların sentezinden oluşmaktadır. Reggio Emilia proje tabanlı öğrenme programı, High/Scope yaparak yaşayarak öğrenme programı, GEMS fen öğretimi gibi programlarla zenginleştirilmiş Şahinkaya Müfredatı ile çalışmalar yapılmaktadır.

Proje çalışmaları ile öğrenme ve araştırmaya ilgi duyacakları, neden sonuç ilişkileri kurabilecekleri eğitim ortamları oluşturulmaktadır. Çocuklarımız 18 kişilik sınıflarda, iki sınıf öğretmeni ve branş öğretmenleriyle zenginleşen bir öğrenme ortamında farklı kişilerle iletişim kurmayı öğrenmekte ve hayata hazırlanmaktadırlar.