EĞİTİM ÖĞRETİM YAKLAŞIMI

Academy 1418' in temel ilke ve hedefi “dünya insanı” olabilecek gençler yetiştirmektir.

Sınav başarısına yönelik bir öğretim programının yanı sıra kendini her platformda doğru ifade edebilen, entelektüel bakış açısı kazanmış, araştırmacı, üretken, sorgulayıcı, estetik algıları güçlü, iletişim becerisi yüksek, özgür düşünen bireylerin toplumumuzda var olmasını sağlamak ve Şahinkayalı olmanın farkındalığını yaratmak temel hedeflerimizdir.

Academy 1418 öğrencilerini sürekli geliştirmeyi, uluslararası düzeyde temsil yeteneğini ön planda tutan bireyler yetiştirmeyi felsefe edinmiştir. Öğrencilerimiz zenginleştirilmiş Şahinkaya müfredatı ile sorgulayan, araştıran, bilgiyi kendi dağarcıklarıyla birleştirip özümseyen bir yapıda 21. yy insanı olarak yetişir.

Öğrencilerimizin kazandıkları en önemli becerilerden biri global bakış açısına sahip olmalarını sağlayan etkin dil eğitimidir. Öğrencilerimiz gerek sınavlarda gerekse yüksek öğrenimde ve dünya vatandaşı olma yolunda etkili iletişim kurmalarını sağlayacak, ileri düzeyde yabancı dil becerisi edinirler. Öğrencilerimizin kariyer hedeflerine uygun, uygulanabilir öğretim programlarını benimseyen kolejimiz oluşturduğu seçkin öğretmen kadrosuyla öğrencilerimize en etkili rehberliği yapmaktadır. Dört yıllık lise sürecinde edindikleri bilgi, beceri ve deneyimleri ile öğrencilerimiz yurt içinde ve yurt dışında en iyi üniversitelere yerleşirler.