K12

Bursa Özel Şahinkaya Anaokulu

Anaokulu müfredatımız uluslararası programların sentezinden oluşmaktadır. Reggio Emilia proje tabanlı öğrenme programı, High/Scope yaparak yaşayarak öğrenme programı, GEMS fen öğretimi gibi programlarla zenginleştirilmiş çalışmalar yapılmaktadır.

Bursa Özel Şahinkaya İlkokulu

Şahinkaya Eğitim Kurumlarında Türk Milli Eğitimi gerekleri doğrultusunda bilgi teknolojilerini kullanan, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, eleştirel düşünme yetenekleri gelişmiş öğrenciler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Bursa Özel Şahinkaya Ortaokulu

Şahinkaya Eğitim Kurumları olarak hedefimiz, bilgisiyle, kültürüyle, sosyal yönüyle, davranışlarıyla çevresinde her zaman fark yaratan, topluma örnek bireyler yetiştirmektir.

Academy 1418

Academy 1418 öğrencilerini sürekli geliştirmeyi, uluslararası düzeyde temsil yeteneğini ön planda tutan bireyler yetiştirmeyi felsefe edinmiştir. Öğrencilerimiz zenginleştirilmiş Şahinkaya müfredatı ile sorgulayan, araştıran, bilgiyi kendi dağarcıklarıyla birleştirip özümseyen bir yapıda 21. yy insanı olarak yetişir.

Hexagon by Şahinkaya

Hexagon by Şahinkaya'da sevmeyi öğrenmek kavramının merkezine alıyoruz. Biliyoruz ki temelinde sevgi olan her şey daha güzel ve daha anlamlı olur. İşte bu sınırsız sevgiyle yaklaştığımız her öğrencimiz bizim için eşittir ve aynı haklara sahiptir. Biz eğitimciler sınıflarda her bir bireyin değerli olduğunu, öğrencilere gösterdiğimiz adil yaklaşımla ve saygıyla sağlayabiliriz. Hak ve hakkaniyet bütün kültürlerde yer alan değerlerdir. Sevgi, saygı, hak ve hakkaniyet okulumuz eğitim anlayışının temel taşlarıdır.