Eğitim Öğretim
ŞAHİNKAYAYI KEŞFET
 • ÇOKLU ZEKÂ KURAMI ÇALIŞMALARI

  Öğrenciler eğitim programı kapsamında 40 dakikalık dersler halinde haftada 12 saat olarak yabancı ve Türk öğretmenler tarafından verilen İngilizce derslerinde yaşayarak ve eğlenerek öğrenirler. Satranç, Müzik, Resim, Dans, Yüzme, Bilgisayar, Drama, STEM, Rehberlik, Coding ve Beden Eğitimi dersleri çocukların her yönde gelişmelerine ve yeteneklerini ortaya çıkarmalarına olanak tanır. Çoklu zekâ kuramına dayanan çalışmalarla her çocuğun bireysel özellikleri öne çıkarılır.

  1.sınıflarda ses temelli cümle yöntemi esas alınır. Sesten heceler, hecelerden kelimeler ve kelimelerden cümlelere ulaşılarak ilk aydan itibaren şiirler ve metinler yazılır. Yazılan her metin sınıf içerisinde sergilenerek öğrencilerimizin okuması sağlanır.

 • Şahinkaya Skola’nın eğitim hedeflerini gerçekleştirmek için İlkokul 1. ve 2. sınıflarda aynı sınıf öğretmeniyle devam edilirken, 3. ve 4. sınıflarda ise branşlaşmış uzman öğretmenler eğitim vermektedir. Her eğitim yılı sonunda bu sınıfları okutan öğretmeler detaylı bir gelişme raporu ile öğrencilerini bir üst sınıf öğretmenine devrederler. Okuttuğu yaş gurubunda uzmanlaşmış öğretmenler; yeni gelişmeleri sürekli takip ederek, bu yaş grubu ile ilgili seminerlere katılarak kendilerini geliştirirler. Tüm sınıflarda Satranç, Drama, Bilgisayar, Laboratuar, Rehberlik ve Dans dersleri haftalık ders programı içinde işlenir. Sosyal ve bedensel gelişimleri için ayrıca Yüzme dersleri 1. ve 2. sınıflarda her hafta, 3. ve 4. sınıflarda ise haftalık periyotlarda yapılır.

 • HAYATIN İÇİNDE ÖĞRENME

  Tüm sınıflarda Hayat Bilgisi dersi öğrenci merkezli işlenmektedir. Temalarla beraber işlenen konularla öğrencilerde derse katılım gibi beceriler geliştirilir. Bu beceriler geliştirilirken; özsaygı, özgüven, sevgi, saygı, doğruluk gibi nitelikler de edindirilmeye çalışılır. Öğrencilere araştırma ve proje ödevleri verilerek, bilgi teknolojilerini kullanma, araştırma yapma, sorumluluk alma, işbirliği yapma gibi beceriler edindirilir.

  3. ve 4. sınıfta yeni ilkokul müfredatında yapılan düzenleme ile Fen Bilimleri derslerini, hayatın içinde öğrenmeleri için laboratuvar ortamında branş öğretmeni eşliğinde çalışmalar yapılır. Öğrencilerimizin seviyelerine uygun olarak 1. ve 2. Sınıflarımız da haftalık periyotlarda branş ve sınıf öğretmenleri eşliğinde laboratuvarda basit deneyler yaparak Fen Bilimlerine giriş yaparlar.

 • Türkçe dersleri öyküler, dramalar yoluyla işlenerek ilgi çekici hale getirilir. Hikâye anlatma şenlikleriyle kitap okuma desteklenir. Matematik dersinde aktif öğrenme ile kendine güvenen, öğrenmeye hazır, düşünme becerileri gelişmiş öğrenciler amaçlanır. Ders işlenirken soru-cevap, tartışma, beyin fırtınası, problem çözme, proje tabanlı öğrenme yöntem ve teknikleri kullanılır. Öğrencilerimize sınıfta yapılan çalışmaları pekiştirme ve üzerine aldığı bir sorumluluğu yerine getirme disiplini aşılamak anlamında günlük ödevler verilir. Evde ailesinin yardımı olmadan cevaplayamadığı soruları okulda öğretmeni ile cevaplaması önerilir.

 • EN ÜST SEVİYEDE İNGİLİZCE

  İlkokulda 1.sınıftan itibaren yabancı ve Türk öğretmenler eşliğinde İngilizcenin doğal konuşma ortamında öğrenilmesi amaçlanır. Bu sebepten dolayı tüm İngilizce öğretmenleriyle öğrencimiz sadece İngilizce konuşur. Tüm sınıflarda İngilizce dersleri için seçilen kitaplar çoklu zekâ kuramına uygundur ve böylece her öğrencinin kapasitesinin en üst seviyesine çıkması amaçlanır. 4.sınıf ilkokulun son sınıfı sayıldığından, hedeflenen yabancı dil seviyesinin duygu ve düşüncelerini yabancı dil olarak aktarabilmesi için çalışılır. Okulumuzda Avrupa Dil Birliği’nin (CEF) yapmış olduğu çalışmalarla standardize edilmiş olan dil eğitimi öğrencilerimize ileriki yaşamlarında çok kolaylıklar sağlar.

  İlkokul birimlerinde öğrencilerimizin her dersten, bir sonraki konuya geçmeden, varsa eksik bilgileri ek çalışma ve dersler uygulanarak, eğitimlerinin tamamlanması sağlanır.

Kayıt & Burs