BİLİM

Şahinkaya Koleji,  günümüz dünyasının temel gereklerinden olan bilim ve bilim insanı yetiştirme programlarının içerisinde var oluş sürecini geliştiren bir sistem yürütmektedir.

Öğrenme şevki, keşfetme mutluluğu ve deneysel işlev yürütme heyecanı veren bir ortam hazırlamak, öğrencilerimizin eleştirel analitik ve bilimsel düşünme becerilerini geliştirmek, yaratıcı fikirlerin yeni bilgilerin ve icatların tanıtılması ve tartışılması için ortam sağlamak, laboratuvar ve diğer yaşam alanı imkânlarını uygulama alanına çevirip kullanılmasının gereğini bilmektedir.

Amacımız bilim ve bilgiyi üreten, bilgiyi en verimli şekilde kullanan yeni sentezlere ulaşan öğrenci grupları oluşturmaya katkı sağlamaktır.

Gençliğin proje geliştirmeye olan ilgisini çekici hale getirip her kademede bilimsel tutum ve becerilerin gelişmesini sağlayarak aktif eğitim-öğretim sistemine katkıda bulunmaktadır.

Bu sebeple sayısal bilimler mantığında Şahinkaya Koleji olarak soyut kavram kargaşalarını somut mantıkla işliyor ve bu süreci yakından takip ediyoruz.