OKUL-VELİ İLETİŞİMİ

Okul - veli iş birliği, öğrenci başarısını artıran önemli faktörlerden biridir. Güvenli ve düzenli bir okul ortamının sağlanmasında veli katılımının rolünün önemine inanan Şahinkaya Eğitim Kurumları, velilerin meslekleri ve yeterlilikleri doğrultusunda çalışmalara farklı düzeylerde Katılmalarını amaçlamaktadır. Velinin okul ve ev arasında sıkı bağlar kurarak öğrencinin eğitim sürecine katkıda bulunmasını ve sürekli iş birliği içinde olmasını hedeflemiştir.

OKUL YÖNETİMİ - VELİ GÖRÜŞMELERİ

Gelişen ve yenilenen eğitim anlayışı içinde sizlerin sorularına cevap verebilmek, görüş ve önerilerinizi dikkate alarak çözüm bulabilmek okul yönetimi olarak önceliğimizdir. Bu anlamda velilerimizin okul yönetimi ile görüşme imkânları vardır. Görüşmelerin hafta içi ilgili yöneticilerden randevu alınarak yapılması, görüşmenin daha verimli geçmesini ve kalitesini yükseltecektir

ÖĞRETMEN - REHBER, ÖĞRETMEN - VELİ GÖRÜŞMELERİ

Öğretmenlerimiz eğitim-öğretim dönemi içinde her öğrenciye yönelik bireysel görüşmeler yapmaktadır.Velilerimiz yıl içerisinde çocuklarının gelişimini takip ederek,öneri ve gözlemlerini öğretmeni ile paylaşabilecekleri gibi,çocuklarımızın davranış gelişimlerini ve sosyal uyum süreçlerini randevu alarak grup rehber öğretmeni ile  iletişime geçebileceklerdir.