İÇ DENETİM

Şahinkaya Eğitim Kurumları’nda tüm faaliyetler; Uluslararası kriterlere uygun Denetim Standartları çerçevesinde gerçekleştirilen ve eğitim-öğretim faaliyetlerine değer katmak maksadıyla oluşturulmuş check listler ile takip edilmektedir.

Ayrıca İdarenin yönetim ve kontrol yapıları ile her türlü risk yönetimi, bağımsız ve objektif değerlendirme güvencesi ile gerçekleştirilir. Tüm bu İç Denetim Mekanizmaları içinde tüm gaye sürecin daha etkin, sağlıklı ve verimlilik esaslarına uygun bir şekilde gerçekleşmesine rehberlik yapmaktır. 

Şahinkaya Eğitim Kurumları’nda faaliyetlerin, stratejik planların, performans değerlendirmenin  Faaliyetlerin amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini,