Merhaba!

Biz, Özel Şahinkaya Eğitim Kurumları bünyesinde;  psikolojik olarak iyileştirici çalışmalar ve psikolojik danışmanlık yapan, sosyo-akademik alanlarda faaliyet gösteren bir birimiz. Ailelerin ve çocuklarının ihtiyaçları doğrultusunda hareket eden  PDM birimimiz,  psikolog,  psikolojik danışman ve rehber öğretmen kadrosundan oluşmaktadır.

Amacımız

Öğrencilerimizin;

Kendilerini tanıması,

• İlgi ve yeteneklerinin farkına varması,

• İlgi ve yeteneklerinden en üst düzeyde yararlanması,

• Psiko-sosyal, bilişsel, duygusal açıdan sağlıklı birer birey olması,

• İletişim becerilerini ve sorun çözme becerilerini geliştirmesidir.

Öğrencilerimize Yönelik Hizmetler

Akademik başarı / öğrenmeye ilişkin sorunlar

Sosyal uyum

Anne-baba-çocuk iletişimi

Olumlu davranışlar geliştirme

Sınav kaygısı ile baş etme

Öfke kontrolü / çatışma çözme becerileri

Psikolojik sorunlar

Sosyal beceri geliştirme

Verimli çalışma yöntemleri

Etkili İletişim

Bireysel görüşmeler

Öğrencilerin gelişimine uygun form ve envanterlerin uygulanması

Velilerimize Yönelik Hizmetler

Öğrencilerle ilgili görüşmeler yapılması.

• Ailelere yönelik bilgilendirici broşür ve kitapçıkların hazırlanması

Öğretmenlerimize Yönelik Hizmetler

Sınıflarda yapılacak rehberlik çalışmalarına ilişkin bilgilerin sağlanması

Desteğe ihtiyacı olduğu tespit edilen öğrencilere gerekli desteğin sağlanması için sınıf öğretmenleriyle iş birliğinin yapılması

Hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi  

Psikolojik Danışmanlık Merkezi  sadece zorluk yaşayan öğrencilere göre değil, tüm öğrencilere yönelik, gelişimlerini destekleyici faaliyetlerde bulunur. PDM hizmetlerinin planlı bir şekilde ve aksamadan devam etmesi için veli görüşmelerinin randevu alarak gerçekleştirilmesi önemlidir.

ŞAHİNKAYA EĞİTİM KURUMLARI  PDM