MID PLUS

Teog Sınavlarına Hazırlık

Şahinkaya Koleji’nin Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) Sınavındaki başarıları tesadüfi değildir. Önceden planlanmış, disiplinle uygulanan bir programın sonucudur.

Etüt Çalışmaları

8. sınıfa başlayan öğrencilerimiz Ağustos ayından itibaren okula başlayarak yaklaşık diğer okullardan 1.5 ay önde çalışmalara başlamış olurlar.

TEOG 2017-2018

(Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı)

28-29 Kasım 2017 1. Dönem Sınavı

25-26 Nisan 2018 2. Dönem Sınavı

Sınav Oturumları ve Saatleri

1.OTURUM

TÜRKÇE - 09:00

MATEMATİK - 10:10

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ - 11:20

2.OTURUM

FEN BİLGİSİ VE TEKNOLOJİ - 09:00

T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK - 10:10

İNGİLZİCE - 11:20

TEOG 1. Dönem sınavı 28-29 Kasım 2017 tarihlerinde gerçekleşecektir. İki gün sürecek olan TEOG Sınavları sabah 09:00’da başlayacak ve öğrenciler ilk gün 3 branş dan (Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) sorumlu olacaklardır. Her branş için öğrencilere 40 dakika süre verilecek olup, her sınavın sonunda öğrenciler 30 dakika teneffüs yapacaktır. İkinci günde sınav aynı şekilde sınav 09:00’da başlayacak ve öğrenciler geri kalan 3 branş dan  (Fen Bilgisi ve Teknoloji, T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, İngilizce) sorumlu olacaklardır. Her branş için öğrencilere 40 dakika süre verilecek olup her sınavın sonunda öğrenciler 30 dakika teneffüs yapacaktır. Öğrenciler her branş için 20 sorudan sorumlu olacaktır.

TEOG 2. Dönem sınavı 25-26 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleşecektir. İki gün sürecek olan TEOG Sınavları sabah 09:00’da başlayacak ve öğrenciler ilk gün 3 branş dan (Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) sorumlu olacaklardır. Her branş için öğrencilere 40 dakika süre verilecek olup her sınavın sonunda öğrenciler 30 dakika teneffüs yapacaktır. İkinci günde sınav aynı şekilde sınav 09:00’da başlayacak ve öğrenciler geri kalan 3 branş dan  (Fen Bilgisi ve Teknoloji, T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, İngilizce) sorumlu olacaklardır. Her branş için öğrencilere 40 dakika süre verilecek olup her sınavın sonunda öğrenciler 30 dakika teneffüs yapacaktır. Öğrenciler her branş için 20 sorudan sorumlu olacaktır.

TEOG Puanları 6. 7. ve 8. Sınıf ders notlarının %30’u ve TEOG sınavlarının %70’i alınarak hesaplanır. TEOG Sınavında öğrenciler altı farklı branştan sorumludur. Derslerin ağırlık kat sayıları Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi ve Teknoloji 4 iken, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, İngilizce derslerinin katsayıları 2’dir.

Türkçe Matematik ve Fen derslerinden yapılan 1 yanış diğer derslerden yapılan 2 yanlışa karşılık gelmektedir. Bu yüzden öğrencilerimizin bu noktada dikkatli olmaları gerekmektedir.

Sınav saatleri her iki dönem sonu sınavlarında da aynı olmak üzere 09:00, 10:10, 11:20 şeklindedir.

Öğrenciler sınava gelirken bilgisayar özelliği bulunduran hiçbir cihaz getirmeyecektir. Bu durum tespit edildiği durumda öğrencinin sınavı iptal edilecektir.

TEOG Sınavına girmeyen ve geçerli mazeretini bildiren öğrenciler MEB’in belirlediği tarihlerde mazeret sınavına girebilecektir.