BAŞARI SİSTEMDİR

Şahinkayaya özgü yılların birikimiyle hazırlanmış KOD sisteminin geldiği son noktadır.

Şahinkayaya özgü yılların birikimiyle hazırlanmış KOD sisteminin geldiği son noktadır. BTS ve GBS’lerle oluşan ölçme değerlendirme
sistemi KOD sisteminin tamamlayıcısı olarak başarının zeminini oluşturur.