YABANCI DİLLER

İNGİLİZCE

1. sınıflarda:

12 saat İngilizce eğitimi verilmektedir. Bunun 8 saati maincourse geri kalan 4 saaten 2 saati drama, 2 saati phoncs dersleridir. Derslerimiz öğrencinin öğretmenden daha aktif olduğu şekilde, yani interaktif ve öğrenci merkezli olarak işlenmektedir. Kitaplarımızı da bu amaca yönelik seçmekteyiz.

1.dönem sonında doğru ve yıl boyunca sınıflarda ilk dönem kelime ağırlıklı işlenir. Bu kelimeler hikayeler ve şarkılarla desteklenir. Öğrencilerimiz öğrendikleri hikayeleri anlatırlar ve ders içerisinde mutlaka canlandırırlar. Bu da onların konuşma becerilerinde ve doğru telafuz edinmelerinde oldukça büyük bir rol oynar.

2. dönem kelimelerin yanında cümle kurmaya odaklanılır. Kendilerini ifade edebilecekleri, günlük konuşmalarda ihtiyaç duyabilecekleri yapılar ve kalıplar öğretilir. Ayrıca bu dönem alfabeye de giriş yapılır. Her harf üzerinde çalışılır, bol bol aktivite, worksheet ve çalışmalarla desteklenir ve böylece sene sonunda İngilizce okuma-yazma büyük ölçüde tamamlanmış olur.

Skills derslerinde ise drama ve hikaye canlandırma faaliyetleri üzerinden gidilir. Hikayeler soru cevap şeklinde, çeşitli aktivitlerle ve oyunlarla ana dili İngilizce olan native öğretmenler tarafından işlenir. Bu aktiviteler öğrencilerimizin konuşma becerilerini arttırır. Phonics derslerinde alfabe ve sesletim çalışmaları yapılır. Yine bu çalışmalarda anadili İngilizce olan eğitmenler tarafından yapılmaktadır.

Derslerimizde ayrıca akıllı tahta aktiviteleri, posterler, oyun kartları, flashcardlar, stickerlar ve konuyla ilgili her türlü obje kullanılır.

Her ünitenin başında mutlaka bir önceki ünitenin tekrarı yapılır. Oyunlarla öğrenilenler pekiştirilir. Bu şekilde eksiği olan öğrencilerimizin de eksikleri giderilmiş olur.

2.sınıf:

Günlük İngilizce’ye yönelik ilk başta kelime ağırlıklı çalışıyoruz. Daha sonra yavaş yavaş inductive learning dediğimiz yöntem ile öğrencilerimiz çeşitli örnekleri dinleyerek ve görerek öğreniyor ve böylece gramer yapılarını kendi kendilerine keşfediyorlar. Bu da öğrendiklerinin daha da kalıcı olmasını sağlıyor. Yani bir nevi ana dillerini öğrenir gibi.

Öğrencilerimiz İngilizce dersi içerisinde aktif bir şekilde rol alıyorlar. Derslerimiz öğretmen değil, öğrenci merkezli olarak işleniyor.

Derslerimiz haftada 8 saat maincourse ve 2 saat skills olarak ayrılmaktadır. Konularımızı öğrendikten sonra, pekiştirmek amacı ile, bol bol tekrar yaparak, öğrendiğimiz kelimeleri akıllı tahta uyumlu kitaplarımızın ünite içerisinde bulunan hikayelerini dinleyerek, okuyarak ve canlandırarak, şarkılarını öğrenerek derslerimizi devam ettiriyoruz.  Böylece hem konularımız pekişmiş oluyor hem de öğrencilerimiz İngilizce’yi severek uygulama fırsatı yakalıyorlar. Ayrıca kitap içerisinde bulunan çeşitli alıştırmalar veya öğretmenler tarafından hazırlanan worksheetler ile gramer konularımızı pekiştiriyoruz.

Dönem içerisinde İngilizce koro veya drama gibi farklı etkinliklerle birlikte öğrencilerimiz öğrendiklerini eğlenerek sahne üzerinde sergiliyorlar.

Ayrıca her haftanın başında bir önceki hafta öğrendiklerimizle ilgili ufak bir değerlendirme yapıyoruz. Amacımız öğrencilerimizin konuyu tam anlamadan bir sonraki konuya ilerlememek.

Hedefimiz öğrencilerimize İngilizceyi sevdirmek ve çocukların İngilizceyi okulda öğrenmeleri gereken zorunlu bir ders olarak değil de, İngilizceyi bir iletişim aracı olarak görmelerini sağlamak.

Bunun dışında nakil gelen öğrencilerimize haftada birkaç saat etüt derslerimiz verilmektedir. Bu derslerimizde eksiği olan öğrencilerimiz konu tekrarı yaparak eksiklerini tamamlayabilirler veya o hafta işlenen konuyu pekiştirebilirler.

3.sınıf:

3.sınıfların İngilizce dersi haftada 10 saattir. Derslerimizi dili her yönüyle kavramaya yönelik, iletişim odaklı bir şekilde işleriz. Hedeflerimiz sadece İngilizce okuyabilen veya konuşabilen değil, bu dili her şekilde kavramış ve özümsemiş, günlük hayatına taşımış, iletişim kurabilen öğrenciler yetiştirmektir.

Ders işlerken iletişim odaklı, interaktif, öğrenci merkezli, çok yönlü ve çağdaş sistemlere dayalı bir eğitim şeklini kullanırız. İşlenen derslerin 8 saatini main  course  öğretmeni ile işleyen öğrenciler bir dönemde farklı pek çok kitabı bu ders içinde işlemelerinin yani sıra 2 saatlik native öğretmenleri ile de ekstra kelime bilgisi, okuma ve yorumlama ile drama gibi pek çok farklı alanda çalışmalar yapmaktadırlar. Avrupa Dil çerçevesi (the CEFR) temel alınarak hazırlanan eğitim programımizin bir diğer kısmı da Cambridge sınavları hazırlık kısmından oluşur.   Bu çalışmalar müfredat içinde yer almakla beraber ekstra bazı kurslarla da desteklenmektedir.course  öğretmeni ile işleyen öğrenciler bir dönemde farklı pek çok kitabı bu ders içinde işlemelerinin yani sıra 2 saatlik native öğretmenleri ile de ekstra kelime bilgisi, okuma ve yorumlama ile drama gibi pek çok farklı alanda çalışmalar yapmaktadirlar. Avrupa Dil çerçevesi (CEF) temel alınarak hazırlanan eğitim programımizin bir diğer kısmı da Cambridge sınavları hazırlık kısmından oluşur.   Bu çalışmalar müfredat içinde yer almakla beraber ekstra bazı kurslarla da desteklenmektedir. 3.sınıf öğrencilerimiz pek çok okuldan farklı olarak movers sınavına daha erken girmektedirler. Bu bağlamda aldıkları sertifika ile Ingilizce seviyelerini okul seviyesinde veya ulusal çapta değil uluslar arası düzeyde kanıtlamaktadırlar. Çalışmalar süresince reading, writing, listening ve speaking gibi alanlarda ayrı ayrı desteklenerek  bir dili her yönü ile kavramalarına katkıda bulunulmaktadir. 
Aramıza yeni katılan öğrencilere eksikleri tamamlana dek takviye yapmaya devam eder, bu ek  çalışmalar esnasında öğrencinin derse olan ilgi ve sevgisinin artmasına dikkat ederiz.

Öğrencilerimizin her gün verilen çeşitli çalışmalarla günlük, haftalık değerlendirmeler yaptigimiz guick checkle ise haftalık ve evde de Ingilizce ile iç içe olmaları için verdigimiz online çalışmalarla da aylık değerlendirmelerini yaparız. Günlük değerlendirmeler main course kitaplarımizin aktivite ve kelime bilgisi kitapları ile ölçülür ve bu çalışmalar her gün bireyselkontroller ile değerlendirilir. Haftanın sonunda öğrenciler hedef konu ile ilgili mutlaka bir yazı çalışması yaparlar. Bu çalışmalar hafta içinde yorumlanır. Hafta başında ise bir önceki haftanın hedef konu ve kelimelerini içeren bir degerlendirme ile yeni bir haftaya başlanır. Bu doğrultuda eksik tespitleri yapılır ve bir önceki konunun eksikleri tamamlanmadan yeni konuya geçilmez. 

Native veya Türk öğretmen ayrımı yapılmaksızın Ingilizce öğretmenleri okulun her alanında öğrencilerle hedef dil ile konuşur. Çocukların Ingilizce öğrenim yöntemleri günlük hayat içine dahil edilir ve Ingilizce öğretmeni ile iletişime geçmek için bu dili konuşmaya istekli hale gelirler.  Dil eğitiminin dallarından biri olan reeading becerisi bizler için oldukça önemlidir. 3. Sınıf öğrencilerimiz online olarak haftada en az 3 kitap okumaktadırlar.

Pek çok online oyun ve etkinlik sitesine derslerde yer verilir. BBC ve British Council gibi uluslararası güvenirliği olan sitelerde oyunlar oynanır, şarkılar dinlenir ve yarışmalar yapılır.

Ingilizce denilince akla gelen Spelling Bee oyunu okulumuzda coşku ile her sene oynanır. Yıl sonunda öğrencilerimiz “ the united kingdom” projelerini sunmaktadırlar. Bu projede hem birleşik krallıklarla ilgili pek çok bilgiyi paylaşırlar hemde birleşik krallık dahilindeki tüm ülkeleri kültürel açıdan incelemiş olurlar ve bunu sahnede yabancı dil ile sergilemenin haklı gururunu yaşarlar. Okulumuzda 3.siniflar olarak uluslararası ve okul içi İngilizce eğitimi hedeflerimiz bu şekildedir.

4. sınıf

4. sınıflarımızda, öğrencilerimizi,  Cambridge sınavlarından bir tanesi olan FLYERS seviyesine getirmeyi hedefliyoruz. Tüm çalışmalarımızı planlarken, bunun göz önünde bulundurarak ders planı ve kitap seçimlerimizi yapıyoruz.

4. Sınıflarımızda haftalık İngilizce ders saatimiz 11 saattir. 11 saati daha verimli kullanabilmek adına saatleri; 9 saatini maincourse öğretmeni,  maincourse için genellikle tüm yılı kapsayan öğrenci kitabı ve işlenen dersi pekiştirecek alıştırma kitabı seçilir. Geri kalan 3 saati de skills adı altında değerlendiriyoruz. Skills dersinde çocuklarımızı daha çok öğrendiklerini uygulayabilecekleri tarzda, ‘’konuşma ve dinleme becerilerini geliştirecek tarzda ve Flyers seviyesine uygun alıştırmalar yaparak ders işliyoruz. Bu üç saat için, sene başında öğretmenlerimizin uygun gördüğü bir Flyers kitabı seçilmektedir.  Özellikle maicourse ders kitaplarımızı seçerken akıllı tahta uygulamasına uygun olmasına dikkat ediyoruz. Böylece çocuklar, dersi daha kalıcı ve uygulamalı olarak öğrenmiş oluyorlar.

Bu kitaplarımızın ve akıllı tahtalar dışında, teknolojik olarak çocuklarımızın ilgilerini çekeceğini düşünerek,  online bir program kullanıyoruz. Bu programın içinde yüzlerce kitap, video ve alıştırmalar bulunmaktadır. Bu programın sene başında şifresini alıyorsunuz, yıl boyunca çocuklarımız,  evden ne zaman isterlerse girip, kitap okuyup, video izleyebiliyorlar.  Ayrıca şubat tatili ve yaz tatili ödevlerini bu program üzerinden veriyoruz.

Öğrencilerimizi, hafta başında Quick-check diye adlandırdığımız minik değerlendirmelerle değerlendiriyoruz. Bu quick-check’ler her hafta yapıldığı için çocuklarımızın eksiklerini hemen görüp, yanlış-doğruları üzerinde duruyoruz böylece eksiklerini daha rahat tamamlayabiliyoruz. Quick-check’erin dışında dönemde 2 yazılı sınav oluyorlar ve 1 dönemde iki defa  cumartesi günleri yaptığımız mock Exam yapmaktayız. Bu sınavlarda çocuklarımızın 4 yetisini de(konuşma, yazma, okuduğunu anlama, yazma)  ölçmüş oluyoruz. Hatta konuşma becerilerini ölçmek üzere, çocuklarımz, öğretmenleri tarafında tek tek alınıp, değerlendirilirler bundan dolayı bu sınavlar yarım günümüzü almaktadır.

Bu yazılı sınavlar haricinde, her hafta yazma çalışması, düzenli olarak yapılır. Sınıf içinde ve dışında öğrencilerimiz öğretmenleri ile İngilizce iletişim halindedirler.

Her Cuma, öğrencilerimize haftalık program verilir, bu programda bir sonraki haftanın hangi derste ne yapılacağını ve günlük ödevlerini detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Ayrıca Cuma akşamları da haftanın değerlendirmesini içeren ‘’İngilizce veli bilgilendirme ‘’mail’ı velilerimize atılır. Bu mailler sayesinde işlenilen ve işlenecek konuları takip edebilirsiniz.

2. dönemde öğrencilerimizle, yoğun İngilizce programlarının dışında, Kulüp çalışmalarımız oluyor. Öğrencilerimizn bazıları ‘’Speaking Club’’ , bazılarıda ‘’CATS’’ müzikali kulübünü seçmektedir. Speaking Club’da çocuklarımızın konuşma yeteneklerini geliştirecek yönde aktiviteler, diyaloglar yapılmaktadır. Diğer kulübü seçen öğrencilerimizde, CATS  müzikalini sergilerler. Bu çalışmalar sırasında, sadece İngilizce konuşma yetenekleri değil, aynı zamanda da dans yetenekleri ve dinleme yetenekleri de gelişmektedir.

Bu kulüpler dışında, her yıl English fest düzenlenmektedir. Okulda yapılan bu aktivitede öğrencilerimiz yarım gün boyunca, dışarıda İngilizce oyunlar oynayarak, eğlenirler.

FRANSIZCA

Okulumuzda Fransızca dersi ikinci yabancı dil olarak haftada iki saat ders programımızda yer almaktadır. Temel amacımız öğrencilerimizin Fransızca öğrenmeye olan ilgilerini artırmak ve bu dili gerçek yaşamda kullanabilmelerini sağlamaktır.  Dördüncü sınıf Fransızca eğitim programı ağırlıklı olarak konuşma ve dinleme becerilerine odaklı ve etkin dil kullanımına dayalı bir biçimde tasarlanmakta, temel dil becerileriyle birlikte iletişimsel yetilerini geliştirmek amaçlanmakta, aynı zamanda hedef yaş grubunun ilgi ve becerilerine uygun faaliyetler ile desteklenmektedir.  Bu amaçlarla derslerimizde A1 seviyesindeki ‘Jojo’ Méthode de français kitabımızı kullanıyoruz. Ayrıca bu kitabi destekleyici  ‘Jojo’ Cahier d’activités kitabımızla her üniteden sonra öğrencinin dil bilgisi, kelime, okuma, yazma, dinleme becerilerini en iyi şekilde pekiştirmeyi hedefliyoruz. Kitaplarımız öğrencilerimizin kelime dağarcığını geliştirecek, dilbilgisi ve iletişim kalıpları içeren, eğlendirirken öğreten kaynaklardır. Konularımızın güncel hayata dönük, öğrencilerimizin aktif rol alabileceği, kendilerini rahatlıkla ifade edebilip kullanabilecekleri şekilde oluşturulmasına özen gösterilmektedir.

Eğitici ve pekiştirici oyunlar, şarkılar, filmler, kısa drama etkinlikleri, işitsel ve görsel aktiviteler derslerimizi daha eğlenceli ve ilgi çekici hale getirmeye çalışıyoruz. Okulumuzda Fransız kültürünü tanıtmak amacıyla düzenli olarak çocuklarımızla birlikte çeşitli program ve aktiviteler düzenliyoruz. Her yıl okulumuzda düzenlenen  ‘4 × 4 Dünya Turu’  programımızda öğrencilerimiz Fransa’yı Fransızca sunumlar yaparak tanıtmaktadırlar. Ders içi etkinliklerimiz gerek yapılan etütler gerekse birebir çalışmalarla desteklenmektedir. Bu hedeflere ulaşırken her zaman velilerimizle iletişim ve iş birliği halinde olmaktayız.

ALMANCA

Almanca dersi haftada 2 saat olarak 4.sınıf eğitim programımızda yer almaktadır. Her sınıf seviyesine uygun olarak seçilmiş olan ders materyallerimiz ile dersimizi işliyoruz. Kitaplarımız öğrencilerimizin kelime dağarcığını geliştirecek , dilbilgisi kurallarını içeren ve eğlendirirken öğreten kaynaklar arasından özenle seçilmiştir. 4.sınıf öğrencilerimizin kitaplarını seçerken ise daha çok eğlendirirken öğretecek etkinliklerin yer aldığı eğitici kaynakları seçmeye  özen gösteriyoruz. Kitaplarımızı özellikle akıllı tahta uyumlu kaynaklardan seçiyoruz. Her ünite içinde özellikle bu yaş grupları için konuyu kavramalarına yardımcı olan kelimeler , etkinlik ve şarkılar ile dersimizi öğrencilerimize çekici hale getiriyoruz. Dersimizi işlerken öncelikle öğrenci odaklı olmasına dikkat ediyoruz.  Almanca öğrenmeye teşvik edici materyallerle derslerimizi zenginleştiriyoruz. İletişime dayalı mini diyaloglar  öğretmeye özen gösteriyoruz. Dört beceriye dayalı “ okuma-yazma-konuşma-dinleme “ hedeflerimizi uygulamaya geçiriyoruz. Her ünitede en az iki etkinlik yapmak öncelikli hedeflerimiz arasında. Beraber özellikle önemli günlerde eğitici ve bilgilendirici panolar hazırlıyoruz.  Böylelikle öğrencilerimiz hem alman kültürünü tanıyor hem de Almanca adına güzel etkinliklerde yer alıyorlar. Sınıflarımızda bulunan akıllı tahta yardımı ile konularımızı görsel ve işitsel olarak da destekleyerek işliyoruz. Tahtalarımızı kullanarak konu pekiştirici oyunlar oynuyoruz. Öğrencilerimizin motivasyonunu bu sayede hep yüksek tutmayı amaçlıyoruz. Verilen ödevlerin kontrollerini her hafta düzenli olarak sağlamaktayız. Almanca konuşan ülkelerin kültürünü tanıtan etkinliklere okulumuzda mutlaka yer vermekteyiz.  Ayrıca okulumuzun her sene başarıyla sahneye koyduğu “4x4 dünya turu” adlı gösteride öğrencilerimiz Almanya’yı en güzel almanca cümlelerle tanıtmaktadırlar. Bu sunum ile velilerimiz çocukları tarafından Almanya hakkında bilgilendirilmiş olmaktadır. Başarıyı en üst  seviyeye çıkarabilmek için öğrencilerimizi gerek etüt gerekse birebir çalışmalar ile desteklemekteyiz. Hedefimiz mutlaka başarıdır ve Almanca dilini sevdirmektir. Bu hedeflerimize ulaşırken de velilerimiz ile her zaman işbirliğine ve iletişime açığız. Öğrencilerimiz için sağlıklı bir eğitim öğretim sağlayabilmek adına velilerimizin her zaman desteği bizim için çok önemlidir.