İLKE VE HEDEFLER

Şahinkaya Okulları’nı temel ilke ve hedefi “dünya insanı” olabilecek gençler yetiştirmektir.

Sınav başarısına yönelik bir öğretim programının yanı sıra kendini her platformda doğru ifade edebilen, entelektüel bakış açısı kazanmış, araştırmacı, üretken, sorgulayıcı, estetik algıları güçlü, iletişim becerisi yüksek, özgür düşünen bireylerin toplumumuzda var olmasını sağlamak ve Şahinkayalı olmanın farkındalığını yaratmak temel hedeflerimizdir.