Dünya Sorunlarına Çözüm Önerileri Getirdiler

 

 

Şahinkaya Koleji 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin Birleşmiş Milletler’in işleyişini öğrenmesi amacıyla düzenlenen MUN Junior Konferansı’nda delegeler, üç gün boyunca dünya sorunlarına çözüm bulmaya çalıştılar. WHO (Dünya Sağlık Örgütü) Komitesinde ‘Genetiği Değiştirilmiş Organizmaları’  tartışan delegeler, GDO’lu gıdaların kullanım alanlarını ve bu gıdaların ortaya çıkardığı sorunları ele aldılar. Genetik mühendisliğinin sağlık sektöründeki etkilerine değinip çözüm önerileri getiren delegelerin, konferansın son günü sundukları yasa tasarısı oy çoğunluğu ile kabul edildi.

IAEA (Uluslararası Atomik Enerji Ajansı) Komitesi ise gergin tartışmalara ev sahipliği yaptığı üç günün ardından ortak paydada buluşmayı başardı. Rusya ve Amerika arasındaki krizi uzlaşma yoluyla çözen komite, hazırladığı yasa tasarısında ağır denetime tabi tutulan nükleer santrallerin yaygınlaştırılmasına yönelik kararlarını tasarıya yazdı. Yasa tasarısında denetim sıklığına ve uzun vadeli geçiş planının ayrıntılarına yer verildi.

UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) Komitesinde yoksulluğun tanımı ve çeşitlerinin konuşulduğu ilk günün ardından, iki kriz ve bir güncel haber için basın açıklaması yazdı. Konferansın son gününde buldukları çözüm önerilerini yasa tasarısı olarak onayladılar.

Üç gün boyunca Şahinkaya Ortaokulu ve Academy 1418 öğrencilerine kaynaşma fırsatı sunan konferans tüm delegeler için unutulmaz bir deneyim oldu. Kapanış töreninde ise ortaokul ve lise düzeyinde ‘Mansiyon, En Seçkin Delege ve En İyi Delege’ ödülleri sahiplerine verildi.

WHO (DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ)

ŞAHİNKAYA ORTAOKULU

Sırbistan Delegesi - Nisan Bulun ‘EN İYİ DELEGE’

Macaristan Delegesi - Defne Tuna ‘EN SEÇKİN DELEGE’

Norveç Delegesi - Mert Gündüz ‘EN SEÇKİN DELEGE’

Jamaica Delegesi - Kaan Daş ‘EN SEÇKİN DELEGE’

Endonezya Delegesi - Can Ekmekçi ‘MANSİYON’

Ukrayna Delegesi - Melis Tatar ‘MANSİYON’

ACADEMY 1418

Amerika Delegesi - Neslisu Demirel ‘EN İYİ DELEGE’

Çin Delegesi - Azra Ada Yazıcı ‘EN SEÇKİN DELEGE’

Japonya Delegesi - Ece Oruç ‘EN SEÇKİN DELEGE’

İngiltere Delegesi - Elfin Dikbaşer ‘EN SEÇKİN DELEGE’

Rusya Delegesi - Ada Ceylin Cengiz ‘MANSİYON’

Fransa Delegesi - Damla Güneş ‘MANSİYON’

Portekiz Delegesi - Selen Tirolar ‘MANSİYON’

IAEA (ULUSLARARASI ATOMİK ENERJİ AJANSI)

ŞAHİNKAYA ORTAOKULU

Butan Delegesi - Sarp Kaya ‘EN İYİ DELEGE’

Andora Delegesi - Duru Yenice ‘EN SEÇKİN DELEGE’

Japonya Delegesi - Gökberk Aydın ‘MANSİYON’

Bangladeş Delegesi - Demir İnceler ‘MANSİYON’

ACADEMY 1418

Amerika Delegesi - Ekin Baysal ‘EN İYİ DELEGE’

Rusya Delegesi - Zeynep Su Özkalp ‘EN SEÇKİN DELEGE’

Almanya Delegesi - Dila Zeynep Dai ‘EN SEÇKİN DELEGE’

İngiltere Delegesi - Zeynep İrem İmre ‘EN SEÇKİN DELEGE’

Çin Delegesi - Sinan Nalbur ‘MANSİYON’

Kanada Delegesi - Yusuf Rüzgar Hanoğlu ‘MANSİYON’

Hindistan Delegesi - Ege Öner ‘MANSİYON’

İran Delegesi - Mert Tazeler ‘MANSİYON’

UNDP (BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI)

Mozambik Delegesi - Candeniz Kurnaz ‘EN İYİ DELEGE’

Uganda Delegesi - Berk Ocak ‘EN SEÇKİN DELEGE’

Jamaika Delegesi – Yiğit Arda Şen ‘EN SEÇKİN DELEGE’

Gana Delegesi - Mustafa Kemal Aydın ‘MANSİYON’

İrlanda Delegesi - Kerem Çelebi ‘MANSİYON’

ACADEMY 1418

Amerika Delegesi - İdil Ceren Güvendir ‘EN İYİ DELEGE’

Güney Afrika Delegesi - İdil Mışıl ‘EN SEÇKİN DELEGE’

Fransa Delegesi - Sena Çetin ‘EN SEÇKİN DELEGE’

İtalya Delegesi - Erenalp Çöllü ‘EN SEÇKİN DELEGE’

Çin Delegesi - Onur Dere ‘EN SEÇKİN DELEGE’

İngiltere Delegesi - Ozan Efe Topçu ‘MANSİYON’

Rusya Delegesi - Bartu Malakçı ‘MANSİYON’

Kenya Delegesi - Birce Çelebi ‘MANSİYON’