Aday öğrenciler  ya da devam eden öğrencilerimiz akademik ve sportif faaliyetler için belirlenen kriterler ölçüsünde çeşitli oranlarda burslandırmaya tabi tutulurlar. Burslar öğrencinin öğrenim hayatı süresince başarısını sürdürdükçe devam eder. Sportif bursların sürekliliği de öğrencinin akademik performansıyla doğru orantılıdır. Akademik olarak gerekli hassasiyeti gösteremeyen öğrencilerin bursları kademeli olarak düşürülür.